Новини - Блог

 

Театърът поддържа годишно над 20 заглавия в репертоара си, като изнася повече от 500 представления и подготвя до 6 нови постановки всеки сезон, представяйки висококачествени спектакли за деца и възрастни пред повече от 50 000 зрители годишно.

 

Художествената продукция на театъра е изследвала всеки жанр и стил - от куклената миниатюра, музикалната приказка, пантомимата, театърът на сенките, комедията, сатирата, гротеската до героико-епическата пиеса. Трупата е изиграла и поддържа в репертоара си незабравими спектакли по класически произведения от Шарл Перо, Вилхелм Хауф, Ханс Кристиян Андерсен, Екзюпери, Пушкин, Бокачо, Толстой, Шекспир, Братя Грим, Голдони, Молиер, както и от много български автори, отдавна влезли в съкровищницата на драматургията за деца – Валери Петров, Йордан Радичков, Рада Москова, Борис Априлов, Иван Теофилов и др.


Трупата е спечелила любовта и верността на своята публика, заедно с множество национални и международни награди, изграждайки репутация на театър с високи художествени и професионални достижения.

Ключови думи

През своята кратка история училището играе първостепенна роля при апробирането на много успешни програма от национален и международен характер. Това са програмите "Групова работа", "Стъпка по стъпка", "Екоучилища" и др. В момента НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас е водещо в регионален план по отношение на успеваемост, като традиционно е на първо място според резултатите си от Националното външно оценяване в края на начален етап. НБУ "М. Лъкатник" е център за иновации, тъй като работи съвместно с университета "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас по отношение на подготовката и реализирането на бъдещите начални педагози.Наред с това традиционно се работи по национални и международни проекти по линия на ЕСФ, Програмата "Коменски", като се развиват уменията на педагозите и учениците по посока на развитие на чуждоезиковите компетентности , международното сътрудничесто и покриване на стандартите от Европейската квалификациона рамка. Контакти: Адрес: ж.к. "Славейков", 8010 Бургас Телефон: +359 (0)56 58-87-99; +359 (0)56 58-87-95; +359 (0)56 58-88-00 Email: lakatnick_bs@yahoo.com Уеб сайт: http://lakatnik.org/

Ключови думи

Създадохме детска градина „Фънки Мънки” за всички деца, които обичат да са активни, да изследват и творят, да пеят и танцуват, да се забавляват и учат!

В основата на нашата програма стои схващането, че децата са водещите фигури в общуването и обученито. Ние залагаме на активно учене чрез правене и преживяване, като стимулираме естествената склонност на детето към откривателство и подражаване, стремежа му да преодолява трудности и да успява.

Разностранният ни опит в областта на предучилищното образование и чуждоезиковото обучение са предпоставка за изграждането на уникална програма, която съчетава най-добрите световни практики.

От откриването си през 2009г., Фънки Мънки успява да създаде екип от отговорни и отдадени на работата си професионалисти.
Освен че притежава необходимите квалификации, всеки един от тях е избран поради своята сърдечност и изключителна способност да се грижи, подкрепя, обучава и възпитава децата.

Ключови думи