Новини - Блог

През своята кратка история училището играе първостепенна роля при апробирането на много успешни програма от национален и международен характер. Това са програмите "Групова работа", "Стъпка по стъпка", "Екоучилища" и др. В момента НБУ "М. Лъкатник", гр. Бургас е водещо в регионален план по отношение на успеваемост, като традиционно е на първо място според резултатите си от Националното външно оценяване в края на начален етап. НБУ "М. Лъкатник" е център за иновации, тъй като работи съвместно с университета "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас по отношение на подготовката и реализирането на бъдещите начални педагози.Наред с това традиционно се работи по национални и международни проекти по линия на ЕСФ, Програмата "Коменски", като се развиват уменията на педагозите и учениците по посока на развитие на чуждоезиковите компетентности , международното сътрудничесто и покриване на стандартите от Европейската квалификациона рамка. Контакти: Адрес: ж.к. "Славейков", 8010 Бургас Телефон: +359 (0)56 58-87-99; +359 (0)56 58-87-95; +359 (0)56 58-88-00 Email: lakatnick_bs@yahoo.com Уеб сайт: http://lakatnik.org/

Ключови думи