Новини - Блог

К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД е консултантска фирма, която съсредоточава усилията си върху подготовка и управление на инфраструктурни екологични проекти. Предлагаме най-ефективните технически и практически приложими решения в зависимост от обхвата и целта на поставената от клиента задача.

Услуги


Участвайки в етапите от жизнения цикъл на даден проект – от извършване на предпроектните проучвания  до предоставяне на самите решения и до изпълнение на проекта, ние гарантираме спазване на екологичните норми и се ангажираме да защитаваме интереса на нашите клиенти.

Нашият стремеж е да предлагаме пълен набор от консултантски услуги в областта на екологията, устойчиво развитие, управление на околната среда и развитие на инфраструктура. В отговор на бързо променящите се условия на заобикалящата ни среда ние непрекъснато търсим възможности за разширяване и развитие на дейността в регионален и глобален мащаб.

В тази връзка К и С ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД предлага представителство на чуждестранни фирми в България и търси различни форми за съвместна дейност с потенциални партньори.

Ключови думи