Новини - Блог

Детективска агенция Стенк Секюрити предлага пълна гама детективски услуги, извършвани от частни детективи с опит. Гарантирана конфиденциалност. Детективската агенция Стенк Секюрити работи на територията на цяла България и в чужбина. Детективските услуги могат да бъдат поети и адекватно изпълнени независимо дали са за София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Благоевград или друго населено място в страната или в страна от ЕС. Стенк Секюрити е детективска агенция, основана през 1998 г., член на Детективска колегия, което е гаранция за лоялност и добре свършена работа. Собственик и управител на агенцията е о.р. полковник Кирил Димитров - частен детектив с огромен опит, бивш служител на военнотото министерство и МВР. Детективската агенция е работила по хиляди случаи от различно естество и характер и има разкрити над 1000 случая съвместно с органите на МВР, свързани с изневери, фирмена сигурност, паралелно разследване на престъпления, издирване и проучване на лица и фирми, техническо осигуряване на офиси за недопускане изтичането на информация и др. Детективите в Стенк работят съвместно с известни адвокати, психолози, психиатри и с всички държавни институции и неправителствени организации, както и със средствата за масово осведомяване. Стенк Секюрити разполага с отлични специалисти в областта на криминалистиката, способни да боравят с всякъкъв вид специализирана техника, включително за проследяване на хора, МПС, товари и стоки. Детективска агенция Стенк секюрити разполага с голям брой специалисти в следните области: Екипи за наблюдение Фотографиране и видеозапис, включително скрити видеокамери и фотоапарати Специалисти по откриване и неутрализиране на подслушване и скрито видео наблюдение, включително и лазерно Специалисти по неутрализиране на подслушване на телефони и компютри, както и осъществяване на контрол над телефони и други електронни системи Бивши оперативни работници по икономическа и криминална линия, а също така и по национална сигурност Специалисти по издирване на хора Професионални детективи, фотографи и видеооператори Психолози, психиатри, юристи и консултанти по семейни проблени и работа с деца Детективски услуги - Детективско бюро Стенк Секюрити Пълното детективско разследване по поставената от вас задача включва и документиране на съответната дейност. На базата на извършеното детективско разследване от детективско бюро Стенк Секюрити е възможно явяване пред съдебните органи за даване на свидетелски показания. Качеството на събраните доказателства е най-важното в случая. Семейни конфликти Разкриване на изневери, брачни разследвания, семейни конфликти Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи, проблеми с деца или семейни конфликти. Документиране чрез фото, видео материали и други технически средства, поведението на обектите и изготвяне на съответни доклади, които да послужат за доказване на вината пред съда или за постигане на извънсъдебно споразумение при развод. Провеждане на активни оперативни и технически мероприятия по малолетни и непълнолетни младежи, за установяване факти и обстоятелства относно средата, в която се движат, употреба на алкохол и наркотични вещества, контакти с лица, склонни към педофилия и осъществяване на негласен контрол на електронни средства за комуникация Организиране на тестове за изясняване на психологическото състояние на индивида и разкриване на причините за създаваните от него семейни конфликти Консултации в областта на семейните отношения с участие на психолози, психиатри, юристи и медиатори за разрешаване на тези проблеми. Фирмени разследвания, Детективски услуги за фирми Пълно проучване на фирми - вид на фирмата, дата и номер на регистрация, регистрация под ДДС, предмет на дейност, адрес на управление, управители и стуктура на управление, финансови отчети, материални и нематериални активи, покупко-продажби, партньори, конкуренция, лиценз, намерение за участие в търговски операции и търгове, извършени ревизии и резултатите от тях, банково досие, персонал, заплати, осигуровки. Провеждане на фирмени мероприятия по изучаване и подбор на персонал, с използване на психологически тестове, отговарящи на профила за работното място, личностна характеристика, включително и използване на детектор на лъжата - за доказване на лоялността към фирмата. Разкриване и локализиране на фирми със сходна дейност, регистрирани от бивши служители, без правно основание. Вербуване на персонал - head hunter - Хедхънтинг - Целенасочено търсене на човек с конкретни качества и доказан професионализъм. Този подход се отнася предимно за търсенето на хора за специфични ръководни позиции, особено когато съществува дефицит от специалисти в дадена сфера. Ловците на глави вербуват кандидатите си директно от конкуренцията. Презумпцията е, че специалистите от висока класа не си търсят работа по обяви и най-често вече работят при друг, предимно конкурентен работодател. Обикновено те не следят пазара на труда и предпочитат да бъдат "поканени" Установяване на лица или обстоятелства, свързани с промишлен шпионаж или с опазване на фирмената тайна Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и ненадеждни партньори Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права върху обекти на интелектуална собственост Регистрация и опазване на търговски марки - издирване и локализиране на производители, използващи неправомерно чужди търговски марки Проучване и издирване на лица Проучване на лица - детективски услуги за частни лица и фирми Пълното проучване на лице включва - три имена, ЕГН, адреси, телефони, родители, братя, сестри, съпруг или съпруга, деца, движимо и недвижимо имущество, фирми, пътуване зад граница, криминално минало, месторабота, длъжност, заплата, предишна месторабота, ипотеки, кредити, отношения в семейството, членство в организации и партии Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти. Събиране на информация по граждански и наказателни дела Издирване на лица, стари приятелски и/или роднински връзки в страната и чужбина, безследно изчезнали лица и такива, издирвани по конкретен повод, редовни за връзките и съвместната дейност с детективи от Италия, Унгария, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и други страни. 

Ключови думи