Новини - Блог

Саграда ООД се занимава с няколко дейности, сред които: строителство и цялостно изпълнение на комплексни обекти в областта на жилищното, културно-битовото и промишлено строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижми имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно със строителни материали, консултации и услуги в областта на строителството, производство на елементи за строително-монтажна дейност и др. 

Извършват са следните видове строителство:

 • Индустриално строителство
 • Инфраструктурно строителство
 • Обществено и жилищно строителство

Реализацията на строителството се извършва под ръководството на дипломирани икономисти и строителни специалисти, които имат богат опит при организацията и изпълнението на различни обекти. 

Персоналът на компанията наброява 34 души от всички строителни специалности, които са в постоянни трудови правоотношения и се осигуряват за всички осигурителни случаи съгласно изискванията на българското законодателство.
При изпълнение на строителството фирмата използва предимно собствен транспорт и лека строителна механизация.

Ключови думи

Фирма КАМИС 2002 ООД е основана през 1998г. от трима съдружници, използвайки дългогодишния си опит, знания и професионализъм в областта на строителството и 15-годишния си опит в частния строителен бизнес.Основният ни принцип на работа е да полагаме всички усилия за удовлетворяване нуждите на клиентите и така да поддържаме близки отношения, базирани на сигурност и взаимно доверие.Компанията е с изцяло частен капитал и се управлява от Управителен съвет.
Висококвалифицираните специалисти, отговорната и качествена работа ни позволяват да устоим на най-големите съвременни, архитектурни и инженерингови предизвикателства. На нашия професионализъм и лоялност се довериха:

 • РЕМОС БЕТОН ООД
 • СИЕНИТ ООД
 • НИПОН ООД
 • ЧИВИДИНИ БГ
 • ТЕХНО 05 ООД
 • ПАТРИК-КИРИЛ ООД
 • WATTS MTB ЕАД
 • ДАТЕКС ООД

и много други.

Нашите клиенти могат да разчитат на: 

 • Гарантирано качество.
 • Стриктно придържане към съгласуваните план-графици за работа и цени 
 • Постоянен надзор и контрол от началото на изпълнението на проекта до неговата пълна реализация.

Ключови думи