Исо Профешънъл Консулт ООД - Консултации по ИСО

(72 reviews)

Здравейте, приятно ни е да се запознаем! Ще се опитаме да се представим не с думи, целящи да Ви впечатлят, не чрез демагогия, а споделяйки с Вас мечтата си, която се стремим да се материализира с времето. Ние се стремим към по-висок статус. Желанието ни да бъдем предпочитаният консултант ни подтиква към мобилизиране на цялата ни енергия, за достигане на по-високо ниво и осъществяване на потенциалните ни възможности. Водач ни е перфекционизмът, любовта към детайла, желанието да предоставим на клиента възможно най-добрия продукт, желанието да обслужваме клиентите си по най-добрия начин. ....Или за нас можем да кажем: НИЕ СМЕ АМБИЦИОЗНА КОМПАНИЯ Фирмата ни не е голяма, хората, които работят в нея са еднакво съпричастни към постигането на общата цел и работят заедно в постоянна взаимна зависимост помежду си, за да изпълнят целта. Отборната работа е фундаментална за нас. Взаимопомощта е в основата на успешния край на всеки проект. Освен това е осигурен достъп на всички служители до всякаква информация за това, което става във фирмата (финансово състояние, пазари, конкуренция, потребители), за да може всеки служител да се ангажира в тяхното разрешаване, като разчита на своите многобройни функционални умения. Така, че за нас можем да кажем: НИЕ СМЕ ЕКИП Екипът ни се състои от хора способни да мислят, да разсъждават, да разбират материалното и абстрактното. Можем да вземем бързо правилни решения в непознати ситуации и да се избегнат грешките от субективен характер. За подобряване вземането на управленски решения използваме съвкупност от понятия, методи и процеси, като се използват различни източници на информация, прилага се предишен опит и се правят предложения с цел да се получи точна представа за динамиката на бизнеса ни. С основание можем да кажем за нас: НИЕ СМЕ ИНТЕЛИГЕНТНА КОМПАНИЯ Ние знаем, че “Съвършенство е да се създава висока и стабилна стойност за клиента“. Убедени сме, че лоялността на клиентите ни е решаващ фактор за дългосрочния успех на нашата организация. Това е причината да се стремим да опознаваме и да разбираме своите клиенти, да изградим с тях отношения на взаимно доверие и синхрон между лоялни партньори. За нас обслужването на клиентите вече не е само въпрос на личностни умения, а се стремим очакванията да са превишени. Ние знаем, че ентусиазмът е движеща сила на качеството. Затова не предлагаме просто услуги, а Ви предаваме ентусиазма, идващ от вътрешната ни убеденост, че това, което правите, е добро, значимо и важно. Най-отговорно мажем да кажем за нас: НИЕ СМЕ КОМПАНИЯ, ФОКУСИРАНА ВЪРХУ КЛИЕНТА ISO Professional Consult Ltd. – ние сме компания, чиято основна дейност е разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти. ISO Professional Consult Ltd е редовен член на Сдружение Клуб 9000. Продуктите на фирмата са специализирани, но приложими във всички сфери на стопанския живот. Ние вярваме, че само компаниите с визия ще оцелеят и ще постигнат устойчив растеж. Чрез предоставянето на качествени услуги имаме възможност да се отличим и да завоюваме пазарна позиция. Ние и нашите клиенти се радваме на успех, като реализираме предимствата от трансфер на знания и внедряване на добри бизнес практики. С КАКВО СМЕ РАЗЛИЧНИ? Ние сме консултантска фирма, която предлага разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация и усъвършенстване на Системи за управление в съответствие с изискванията на Международните мениджърски стандарти. И както всички наши колеги, и ние предлагаме уникални (най-добрите) услуги, много ценим клиентите си и сме големи професионалисти. И въпреки това – сме различни: ние не сме голяма и водеща консултантска фирма, нямаме впечатляващ 10 – 15-годишен опит, но ние сме убедени, че важно е не колко години опит има организацията като юридическо лице, а с какъв човешки ресурс разполага. Случвало ни се е да направим запитване към дадена организация и да не получим отговор. Усещали сме неуважението към нас, понесли сме последиците от пропуснати ползи и затова гарантираме, че при нас това няма да Ви се случи. Патили сме от неспазване на срокове и знаем какво е чувството за неудовлетвореност. За това спазването на срока за нас е Закон! Работейки като Вас в условия на икономическа криза разбрахме, че нищо не е толкова трудно, колкото изглежда! И ние сме търсили най-високо качество срещу възможно най-ниска цена, но разбрахме, че горчивината от лошото качество остава дълго след като е преминало удоволствието от ниската цена! Ние не правим разлика между малки и големи клиенти и можем да предложим адекватни решения от 300 до 30 000 лв. Винаги ще намерим решение по отношение на Вашите кретирии за избор на доставчик – цена, срок, добавена стойност на услугата ни и др. Ние знаем притчата и не забравяме Тайната на успеха: Попитали стария майстор: - В какво се състои тайната на успеха? - Две думи – отвърнал той, – правилни решения! - Коя е тайната за вземането на правилни решения? – го попитали отново. - Една дума – усмихнал се старецът, – опитът! - А къде е тайната за добиването на този опит? - Две думи – въздъхнал дълбоко майсторът, – неправилни решения! Стремим се да се учим от грешките и от опита! Ние сме като Вас – борим се с икономическата криза, стремим се към развитие и взаимоизгодни отношения с клиенти , партньори, доставчици и служители. НАШАТА МИСИЯ Нашата мисия е да направим клиентите си част от развитото и информирано бизнес общество, което неминуемо ще доведе до повишаване на ефективността и ефикасността на техния бизнес. Споделените ни ценности са: - почтеност - изключителното значение, което отдаваме на нашите пазари и клиенти - отговорност един към друг - сила и успех, дължащи се на културното многообразие УСЛУГИ 1. Одитни услуги 2. Системи за управление Всеки по един или друг начин е чувал думата одит – най-малко като финансов одит. Видовото разнообразие на одитите се определя от различните му цели и задачи. Тези от Вас, които имат внедрена и действаща Система за управление, със сигурност знаят и какво е вътрешен одит. Тези от Вас, които имат внедрена и сертифицирана Система за управление със сигурност знаят какво е не само вътрешен одит, а и сертификационен, надзорен, може би и ресертификационен или трансферен одит. За Вас на които Ви е било интересно прибиваването в страниците на сайта ни и сте стигнали до тук или сте решили да внедрите в организацията си Система за управление, ще се опитаме да Ви бъдем полезни с малко информация относно одитите. Стандартът ISO 9000 дава няколко определения, свързани с думичката одит и те са: “Одит – систематичен, независим и документиран процес за получаване на доказателства от одита и обективното им оценяване, за да се определи степента, до която са удовлетворени критериите на одита”; “Одитор – лице, което има доказани персонални качества и способности, както и компетентности, необходими за извършване на одита”. Основополагащият стандарт ISO 9001 в точка 8.2.2 изисква “Организацията да извършва вътрешни одити през планирани интервали от време, за да определи дали Системата за управление на качеството е в съответствие с планираните мерки, с изискванията на този международен стандарт и с изискванията на системата за управление на качеството, създадени от организацията; и е внедрена и поддържана ефикасно”. На всички Вас, които ще внедрите или имате вече внедрена система можем да бъдем полезни предлагайки Ви нашата услуга ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ. Ако не знаете, имате пропуски или просто не сте доразбрали нещо ще имаме възможността да Ви помогнем като Ви разясним и какво е клиент на одита, критерии за одит, план и обхват на одита,доказателство от одита и още много неща свързани с одита. Извършвайки Ви вътрешен одит, ние ще се превърнем във Ваши приятели, защото Приятел - е този, който е винаги насреща в трудни моменти Приятел - е този, който винаги ти казва истината – дори тогава, когато тя не ти харесва, защото вътрешният одит ще Ви бъде извършен съгласно всички изисквания на ISO 19011 – стандартът даващ указания за одитиране на системи за управление на качеството и околната среда. Вътрешният Ви одит ще бъде извършен от одитори, отговарящи на критериите за притежаване на необходимите знания и опит, свързани с одитирания стандарт, можещи да докажат необходимата провоспособност и компетентност за извършване на вътрешен одит. Одиторите ни спазват добрите одиторски практики, с което Ви гарантираме, че вътрешният Ви одит ще бъде извършен добросъвестно, компетентно, обективно, с гаранция за конфиденциалност. Нашите одитори ще станат Ваши приятели! Вземайки предвид, че одитите биват одит от първа, втора и трета страна, одит на доставчици, одит на съответствието и т.н. ние можем да Ви бъдем полезни и в случай, че: √ сте решили практически да оцените Ваш доставчик или да изберете нов и за целта е необходим одит от” втора страна” – НИЕ ЩЕ ГО НАПРАВИМ ВМЕСТО ВАС; √ Ви предстои сертификационен, надзорен или трансферен одит – НИЕ ЩЕ ИЗВЪРШИМ ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА СЕ ОТСТРАНЯТ КОНСТАТИРАНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРОПУСКИ – сертификационния, надзорен или трансферен одит ще премине безпрепятствено. Ако пък сте решили и имате ресурс НИЕ МОЖЕМ ДА ОБУЧИМ ВАШ СЛУЖИТЕЛ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР и той ще знае: → принципите на одитиране; → управлението на програмата на одита; → дейностите на одита; → изискванията за независимост на длъжността на одитора с одитираната област. Ако ни се доверите ние ще бъдем доволни от това, че ВИЕ ще се развивате успешно и конкурентноспособно. Казват, че вътрешният одитор за фирмата е като личният ни лекар. Услугите които предлагаме са: разработване, внедряване, поддържане, интегриране, адаптация , усъвършенстване и вътрешен одит на: - ISO 9001:2008 - Системи за управление на качеството - ISO 14001: 2004 - Системи за управление по отношение на околната среда - BS OHSAS 18001: 2007 - Системи за управление на безопасността и здравето при работа - ISO 27001: 2005 - Системи за управление на информационната сигурност - ISO 22000: 2005 - Системи за управление безопастността на храните - ISO/TC 16949: 2002 - Системи за управление на качеството в автомобилостроенето - QS 9000 - Системи за управление на качеството за автомобилни доставчици - TL 9000 - Системи за управление на качеството за телекомуникационни продукти и услуги - ISO 13485: 2003 - Медицинско оборудване. Системи за управление на качеството - AS/EN 9100: 2004 - Системи за управление на качеството в авиационната индустрия - HACCP - Анализ на опасността и контрол на критичните точки - GMP - ДХПП - Добри Хигиенни и Производствени Практики - GLOBALGAP - Стандарт за качествена земеделска продукция Интегрирани системи за управление, съответстващи на два или повече международни стандарта, оценка на управлението на одитираната организация за съответствие с международните стандарти и спецификации и още предлагаме: - внедряване на разработени системи - поддръжка - консултации на място и по телефона - обучение на персонала - обучение за вътрешни одитори – курсове и индивидуално Нашите предимства са: - Разработка на удобни и ориентирани към клиента системи - Акцентиране върху повишаване на контрола в дружеството чрез разработените от нас системи за управление - Индивидуално отношение към нашите клиенти - Навременна реакция при възникнал проблем или нужда - Гъвкава структура и високо ниво на координация - Съпричастност към нуждите на клиента Контакти: Офис Пловдив България, 4000 Пловдив, ул. Никола Карев № 20 Офис Пазарджик Пазарджик 4400, ул. „Гладсон” № 37, тел./факс: 034 / 44 38 63; GSM: 0884 319 643 Уеб сайт: http://iso-bg.org Email: iso_professional@abv.bg

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :