ЧАСТНА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА ЕКО ДАРА - София

(31 reviews)

Детската градина притежава всички необходими разрешителни от МОМН ( Лиценз РД 14 – 11/31.01.2012 година) за възпитание и обучение по утвърдена програма в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка и завършване на подготвителна група. Очакваме Ви! ЧЦДГ ЕКО ДАРА е член на Българската Асоциация на Частните Училища( БАЧУ ) Сгушена в полите на Витоша Ви очаква нашата лицензирана частна целодневна детска градина и ясла Еко Дара ( Лиценз РД 14 – 11/31.01.2012 година). Тук децата се отглеждат в природосъобразна и здравословна среда. Близката до домашния уют атмосфера им помага да се чувстват обичани и спокойни и да развиват хармонични взаимоотношения. При нас децата растат в колектив. Учат се да преодоляват трудностите, да отстояват себе си в групата. Едновременно с това всеки ден в детската градина тече обучение по определен план и система, предоставящи многостранно предизвикателство за детето и задоволяващи всичките му потребности от двигателните до чисто интелектуалните, с помощта на които се добиват необходимите знания. Групите са малки и подходът към всяко дете е индивидуален. Нашите деца са поощрявани да развиват собствените си уникални качества, таланти, способности. Възпитаваме ги в грижа към околната среда, в уважение към личността, в зачитане на общочовешките ценности, придобиват етични и хигиенни навици. Възпитатели в ЧЦДГ ЕКО ДАРА осигуряват неповторима атмосфера на топлина и уют. Те не само обучават децата – грижат се за тях, играят с тях, провеждат разнообразни занятия и им създават благоприятни условия за развитие. Те планират своята педагогическа дейност в съответствие с индивидуалните и възрастови особености на всяко дете. За нас най-важно е децата да се учат докато се забавляват. Работим във всички творчески жанрове и формати, използваме професионални художествени материали.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :