Варненска морска гимназия "Св. Николай Чудотворец"

(20 reviews)

Наред със съхраняването на добрите традиции като благодатна основа, върху която се раждат новаторските решения, с които всяко ново поколение дава своя принос в развитието на училището днес, отворена към новите предизвикателства, Варненска морска гимназия въведе система за управление на качеството според изискванията на международния стандарт ISO9001:2008. Въвеждането на европейските изисквания за образование утвърждават Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ като училище със собствена физиономия, ясни цели и утвърдени традиции, училище, адаптирано към новото динамично време, предпочитано от умните, знаещите и можещите средношколци на България – заради интересните специалности, педагогически умения и опит на преподавателите, заради възможностите, които дава за европейска реализация. История През 1948 г. по инициатива на Ст. Павлов е създадено Държавно практическо корабостроително училище „Г.Димитров” Училището подготвя квалифицирани работници по основните професии в корабостроенето – заварчик, шлосер. Срока на обучение е двегодишен. Базово предприятие през годините е Корабостроителен комбинат „Г.Димитров”, където се провежда практиката на учениците. Срокът на обучение е три годишен. Списъкът на професиите се разраства: корабостроител, монтьор на корабни тръбни системи, корабен електромонтьор и монтьор на корабни машини и механизми. В училището се създава и функционира през годините духов оркестър, естраден състав, кръжок по художествено слово, кръжок по корабомоделизъм, радиоелектроника и др. През учебната 1984/85г. е открит производствен комплекс, където се провеждат част от часовете по учебна практика. През 1952г. си съществуване СПТУ „Ст. Павлов” подготвя много добре квалифицирани кадри, реализиращи се успешно. В следващите няколко години училището сменя своите имена. 1949/50 Държавно корабостроително заводско училище. 1950/51 Промишлено корабостроително училище „Г. Димитров”. 1951/53 Промишлено практическо училище. 1953/57 Промишлено училище за трудови резерви. 1962/67 Професионално техническо училище по корабостроене. 1968/69 СПТУ по корабостроене „ Стоян Павлов”. *** 1962г. – С Постановление № 22 на ЦК на БКП и МС от 13 февруари се създава Техникум по корабостроене и корабоплаване (ТКК) в гр. Варна 1962г. – Учебната година започва със специалностите: „Корабостроене”, „Корабни машини и механизми” и „Подемни транспортни машини” 1964г. – Открита е специалност „Морско каробоводене” 1969г. - Открита е специалност „Експлоатация на пристанищата и флота” 1976г. – ТКК приема името на Кирил Халачев – командващ ВМФ от 1947 до 1950 г. 1981/82г. – ТКК се премества в сградата на СПТУ по корабостроене 1987г. – Започва 3-годишно обучение на СПТУ-паралелки: „Пристанищна механизация”, „Моторист моряк” и „Монтьор на корабни механизми и системи” 1995г. – Започва 4-годишно обучение на група грузински курсисти (гр. Поти) по специалност „Експлоатация на пристанищата и флота” 1996г. – За специалностите „Морско корабоводене” и „Корабни машини и механизми” се въвежда засилено изучаване на английски език 1999г. – ТКК получава името „Свети Николай Чудотворец” 2000г. – ТКК и СПТУК се обединяват в Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване (ПГКК) „Свети Николай Чудотворец” 2001г. – Асоциацията на работодателите в средното образование награждава ПГКК за най-добър педагогически колектив 2003г. – ПГКК се преименува във Варненска морска гимназия (ВМГ) „Свети Николай Чудотворец” 2004 г. – Във ВМГ е въведена Система за управление на качеството ISO 9001:2000 Паралелно със съществуващото СПТУК се създава ТКК. Неговото създаване отговаря на необходимостта от технически кадри със средно специално образование за нуждите на интензивно развиващите се през 60-те години на миналия век корабостроене, кораборемонт, корабоплаване и пристанища. Новите училища органично се вписват в съществуващата много преди тях възходяща традиция в българското морско-техническо образование, белязана от създаването на Машинна школа (1881 г.) към Дунавската флотилия в Русе, на Машинното училище (1990 г.) към флота на Варна, на Морските специални школи (1912 г.), от „прохождането” на висшето военно (1942 г.) и гражданско (1945 г.) образование в нашия град по основните морски специалности – „Корабоплаване”, „Корабни машини и механизми” и „Корабостроене”. Оплодил отговорността на задачата с ентусиазма на първопроходците, в първата си учебна година ТКК „обира” предимно отличниците на Североизточна България, завършили осми клас, разделя ги в четири специалности, облича ги в униформа и при строга дисциплина и високи изисквания прегръща амбицията да прати в производството кадрите, които то очаква. Те обаче постъпват в престижни технически вузове и преди всичко в Морското училище. Това налага да се увеличи приемът, а по специалност „Морско корабоводене” младежите да се обучават след 11-ти клас и отбита военна служба в продължение на две и половина години. През годините двете училища увеличават своите специалности, променят сроковете на обучение (в двете посоки), обогатяват учебно-материалната си база, къде своевременно, къде с известна инерция, се стремят да се адаптират към промените в секторите, за които подготвят кадри, получават известност и награди. Летописните книги е съхранилат директорските фамилии – Ралчев, Калев, Петков, Сираков, Алтев, Антонов, Кожухаров (най-награждаваният), Бъчваров (най-дългогодишният)и др.. За повече от 6 десетилетия в преподавателския колектив са били стотици колеги – от известни имена в корабостроенето и корабоплаването, през всеотдайни „ветерани”, до такива, които правят първи крачки в педагогическата професия. Възпитаниците ни – повече от 15 000 души, в по-голямата си част – между 70 и 80%, се реализират по специалността си в корабоплаването, корабостроенето и пристанищата. В своето болшинство отзивите за тях са положителни. Направили при нас своя старт в бъдещото си поприще, днес емблематични имена в него са например кап. Георги Георгиев, Красимир Стаянов и много капитани и механици заслужили уважението на българските морски среди. Не са редки случаите, когато наши възпитаници, без да се обучават в друг ВУЗ, достигат до длъжности старши помощник-капитан и втори механик, трупайки стаж и защитавайки съответните правоспособности пред Морската администрация. В цялата история на училището по-характерни, поучителни и полезни за развитието му са създаването и утвърждаването на нови специалности, ефективната организация на учебния процес, засилването на практико-приложната страна на обучението чрез контакти и договори с „потребителите” на кадри, обединяването на ТКК и СПТУК в ПГКК, приемането на името Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец”. ПРИЕМ След завършен 7-ми клас 5 - годишен срок на обучение и интензивно изучаване на английски език - Професия “Корабоводител” Спец. “Корабоводене – морско” - Професия “Корабен техник” Спец. “Корабни машини и механизми” - Професия “Електротехник” Спец. “Електрообзавеждане на кораба” - Професия “Организатор по експлоатация на пристанищата и флота" Спец. „Експлоатация на пристанищата и флота“ Кандидатите за прием след завършен 7 клас полагат тест, както следва: Български език и литература Математика Балообразуване: Класирането на кандидатите се извършва по бал получен от: -оценката от теста по български език и литература -утроената оценка от теста по математика -оценките по български език и литература и математика от удостоверението за завършен 7 клас. След завършен 8-ми клас 4 - годишен срок на обучение с конкурс по документи - Професия “Корабостроителен техник” Спец. „Корабостроене“ Балообразуване: Класирането на кандидатите се извършва по бал получен от: - Удвоената оценка по български език и литература - Оценката по физика - Утроената оценка по математика От свидетелството за завършено основно образование. Документи необходими за кандидастване: -заявление за класиране по образец от вмг -копие от свидетелство за завършено основно образование (задължително се носи оригинал за сверяване) -оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар с преглед при очен лекар /цветоусещане/ със заключение, че посочените в заявлението специалности не са противопоказни за кандидата ДИРЕКТОР Директор на учебното заведение е госпожа Пепа Проданова Василева. Контакти: Адрес: гр.Варна, кв. Аспарухово, бул. “Народни Будители” 4 Тел.: 052/370 433; 052/370 437; 052/370 436; Факс:052/370 437; E-mail:vmg_varna@abv.bg Web site:www.vmg.bg

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :