НВГ ГРУП ЕООД - Недвижими имоти

(41 reviews)

Основните дейности, които НВГ ГРУП ЕООД извършва, са:

  • проектиране,
  • банково, административно, жилищно, промишлено, високо и ниско строителство,
  • реконструкции и ремонтни дейности,
  • производство на PVC дограма и окачени алуминиеви фасади,
  • инженерингова дейност.

Компанията разполага с необходимите ресурси, машини и съоръжения. Като главен контрактор, на базата на дългогодишен опит, фирмата координира голям брой подизпълнители.
Въведена е система за управление на качеството ISO 9001:2008 за следните дейности и продукти:

  • строително-монтажни работи,
  • производство на PVC дограма и алуминиеви окачени фасади,
  • инженеринг.

НВГ ГРУП използва само сертифицирани материали, съобразно изискванията на закона.
НВГ ГРУП е лицензирана от агенцията по приватизация с лиценз № 424 за извършване на експертни оценки на недвижими имоти.
НВГ ГРУП е член на:

- Камара на строителите в България,
- Българска предприемаческа камара в строителството (БПКСтр),
- Български икономически форум (БИФ),
- Българска търговско-промишлена палата (БТПП),
- Научно-технически съюз на строителите в България (НТССБ).

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :