Мисията, която си е поставил екипа на нашето лечебно заведение е да осигури качествена и достъпна болнична помощ в областта на кардиологията. Диагностика, лечение и превенция на кардиологични заболявания и спешна кардиологична медицинска помощ. Целта е възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността, съобразно добрата медицинска практика и целите на провеждащата се здравна реформа. Лечебното заведение развива дейности, които отговарят на здравните потребности на населението от района. Цялостната дейност на СБАЛК „Кардиолайф” ООД гр. Варна е насочена към повишаване качеството на живот, отговарящи на все по-високите изисквания на пациентите и удовлетворяващи техните очаквания, чрез внедряване на високи технологии, осигуряване на високо квалифициран и постоянно развиващ се персонал, отговаряйки на медико - етичните стандарти, заложени в здравната стратегия и изискванията на Европейския съюз. Болнично лечение - „СБАЛК Кардиолайф” ООД има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса/Районна здравноосигурителна каса – Варна. Неотложна помощ - Високо квалифициран екип от медицински специалисти осигурява 24 часова неотложна помощ в областта на сърдечните и съдови заболявания със собствен транспорт. Възможност за реанимационен екип на болни в спешно и тежко състояние. Болницата разполага със оборудвана зала за интензивно лечение и грижи. Превенция и промоция на здравето - Кардиоваскуларната заболеваемост и смъртност са водещи и с ясна социална значимост. - Съзнавайки отговорностите си в превенцията и ранната диагностика на тези заболявания екипа на СБАЛК „ Кардиолайф” ООД ежемесечно организира ден на отворени врати и безплатни прегледи. - Ежемесечно на работни срещи между кардиолози и семейни лекари се дискутират проблемите и новостите на Българското Кардиологично дружество, свързани с превенцията на сърдечно -съдовите заболявания.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :