Предмет на дейност: - Строителство на сгради и съоражения; - Строителни ремонти; - Покриви и хидроизолации, топлоизолации; - Довършителни работи, подръжка и текущи ремонти; - Реконструкция на училища и детски градини; - Административни сгради; - Изграждане на улични канализации и водопроводи, вътрешни ВиК мрежи; - Подръжка и ремонт на улични и тротоарни настилки; - Реконструкция и благоустрояване на жилищни квартали и площади. Ефективно използване на наличните материали, човешки и финансови ресурси съобразно нуждите и потребностите на заинтерисованите страни. Прилагане на подходящи критерии при оценката и подбора на доставчици с цел намаляване на негодните материали.Стриктно спазване сроковете за предаване на обектите и за изработка на изделията. Непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството с огглед повишаване на нейната ефективност и постигане постоянно съотвествие с променящите се изисквания на клиентите и нормативните актове.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :