112 Oсновно училище “Стоян Заимов” - София

(47 reviews)

112 основно училище "Стоян Заимов" се намира в град София, район Оборище. Училището се финансира от Общината, а смените на обучение са две. Училището приема ученици в няколко вида паралелки: - Непрофилирана паралелка - Полудневна паралелка - Полуинтернатна група При нас се обучават деца от І-ви до VІІІ-ми клас, като обуението се извършва от висококвалифицирани преподаватели. Към учебното заведение има сформирана група и за предучилищна подготовка на деца между 6- и 7-годишна възраст. 112 Основно училище Стоян Заимов отваря врати на 15.09.1961 година. Училището е наследник на 120-то начално училище град София. Започва с 22 паралелки – 12 начален курс и 10 ПГ курс, като през 1964 година са разкрити 3 паралелки 8 клас, с което учебното заведение става основно училище. ОУ Стоян Заимов се помещава съвместно с 114 СПУ с изучаване на английски език в 4-етажна сграда, построена през 1960 година, в която има 2 компютърни кабинета, 24 класни стаи, закрит физкултурен салон, кабинети по музика и труд и техника. През 1974 година Училищното настоятелство на ОУ Стоян Заимов учредява „Заимовска Награда”, която се присъжда на деца с постижения в областта на образованието, изкуството, спорта и туризма. Тя се връчва всяка година на празника на училището и се съпроводена с провеждането на редица конкурси, викторини и състезания. Обучение от 1 до 8 клас 112 Основно училище Стоян Заимов извършва прием на ученици от 1 до 8 клас. Учебното заведение предлага на своите ученици засилено обучение по немски, английски и испански език, като учениците имат право на избор между тях. Училището предлага целодневна занималня, ученически стол, организира клубове по шах, народни танци и плуване. 112-то ОУ град София има изградени традиции в областта на спорта. Всяка година се провеждат състезания по лека атлетика, различни спортни игри, гимнастика и футбол. Предучилищна подготовка 112 Основно училище Стоян Заимов има сформирана група за предучилищна подготовка, която от 2010 година е задължителна. В нея преподават специалисти педагози, подготвящи децата за плавен преход към училищната среда и ученически навици. В подготвителната група се придобиват основни знания по писани, четене и смятане. Училището предлага на децата целодневни занимания, стол и съобразения с тяхната възраст извънкласни занимания. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА 112 Основно училище Стоян Заимов се помещава в 4-етажна сграда и разполага с 2 компютърни кабинета, 24 класни стаи, закрит физкултурен салон, кабинети по музика, кабинет по труд и техника, медицински кабинет, библиотека с богат книжен фонд. 112 Основно училище Стоян Заимов град София съхранява духовното наследство и гради традиции за поколенията. Всеки възпитаник на училището носи в себе си духа и знанията, получени от неговата школа. ПРИЕМ - Ранно чуждоезиково обучение за учениците от І клас - Разширено обучение по Изобразително изкуство и музика и танци и хор - Целодневно обучение - занималня - Екопаралелки Прием на ученици ІV - VІІ клас Втори западен език и компютърно обучение Бели и зелени училища Летен отдих на море ДИРЕКТОР Директор на учебното заведение е господин Иван Цветанов Костов. Транспортни връзки: Обществен транспорт автобуси №78, №79 трамваи №20, №22 тролейбуси № 1, №2, №4 Контакти Адрес: София, бул. Княз Александър Дондуков 60 Телефони: 02/ 944 00 84; 02/ 846 73 25; 02/ 944 01 84 Facebook: https://www.facebook.com/112.school E-mail: ou_st.zaimov@mail.bg

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :