Център за социални дейности Ангелови, София

(19 reviews)

„Център за социални дейности Ангелови” с регистрация в АСП № 1247-01, 1247-02 и 1247-03 от 26.07.2013г е организация, която предоставя комплекс от специфични услуги, подпомагащи грижите за възрастни, болни и хора с увреждания в тяхната обичайна домашна среда и/или по време на престоя им в лечебно заведение. Дейността ни е насочена и към подкрепа на семействата в посока – консултиране при възникване на нова ситуация, информиране за възможностите за бързо и ефективно ориентиране в здравната и социална система, подобряване цялостната грижа за пациента, психологическа подкрепа. Основна наша цел е да подпомагаме подобряването на качеството и стандарта на живот на хората, които поради здравословни проблеми и проблеми на развитието попадат в социална изолация, както и да намалим натоварването върху близките и роднините им. Центърът предоставя услуги, насочени към преодоляване на проблеми в развитието на децата. Разполагаме с обособен кабинет за логопедична и психологична диагностика и терапия, и с квалифициран логопед и детски психолог. Целта е проблемът, свързан с развитието на всяко дете, да се разглежда в неговата цялост, за да се предложи най-адекватна и ефективна терапия, по време на която семейството е активен подкрепящ фактор. В Центъра е обособен и психо-травма сектор, в който се организират фокус групи, в които хора с определен проблем или преживяли пост-травматичен стрес, ще получат разбиране, подкрепа, помощ и усещане, че не са сами, че това, което им се случва е преодолимо. Мисия – „Център за социални дейности Ангелови” подпомага и подкрепя грижата за възрастни, деца и техните семейства чрез предоставяне на пакет от адекватни, навременни и гъвкави социални услуги, допълващи съществуващите в социалната и здравна система или предлагащ нови и алтернативни форми на тези услуги. Визия – „Център за социални дейности Ангелови” разгръща широкоспектърни социални услуги, актуални и адекватни на променящите се нужди и потребности и запълващи дефицитите в съществуващите здравна и социална системи. Специфичната ни цел е да подкрепим и подпомагаме на всякакъв етап хората, които в един или друг момент се чувстват уязвими, изправени пред необходимостта сами да се справят в трудна, нова или неочаквана ситуация, свързана със социален или здравословен проблем, засягаща самите тях или техни близки. - Грижа за възрастни и тежко болни хора в техния дом „Център за социални дейности Ангелови” с регистрация в АСП № 1247-01, 1247-02 и 1247-03 от 26.07.2013г е организация, която предоставя комплекс от специфични услуги, подпомагащи грижите за възрастни, болни и хора с увреждания в тяхната обичайна домашна среда и/или по време на престоя им в лечебно заведение. Личен-асистентДейността ни е насочена и към подкрепа на семействата в посока – консултиране при възникване на нова ситуация, информиране за възможностите за бързо и ефективно ориентиране в здравната и социална система, подобряване цялостната грижа за пациента, психологическа подкрепа. Основна наша цел е да подпомагаме подобряването на качеството и стандарта на живот на хората, които поради здравословни проблеми и проблеми на развитието попадат в социална изолация, както и да намалим натоварването върху близките и роднините им. - Център за социални дейности “Ангелови” Ние, екипът на Център за социални дейности “Ангелови” предлагаме грижи за възрастни, тежко болни и хора с увреждания в техния дом. Разполагаме с обособени кабинети за консултиране, предоставяне на социални услуги и психологическа помощ за деца, възрастни и хора в риск. - Социални услуги Домашен помощник – грижи за домакинството на възрастни хора с трудна подвижност и хора с увреждания.Нашите професионални помощници могат да се погрижат за всички битови нужди, така че близките да са спокойни, че в дома на болния е почистено, приготвена е топла храна и личната им хигиена се поддържа. Личен асистент – помага на пациент с увреждане или в социален риск във всички сфери от неговото ежедневие, а не само в частта на комуналното и битово обслужване.домашен-помощник Социален асистент – комплекс от услуги насочени към социална работа, консултация и обгрижване на нуждаещите се в личен и комунално-битов аспект Болногледач - цялостна услуга за болния и неговото семейство. болногледач. При възникнали тежки инциденти или заболявания, често на близките се налага да поемат цялостната грижа за болния и неговия дом. В много от случаите обаче болният има нужда от професионални грижи, за които близките нямат необходимата квалификация Рехабилитатор и ерготерапевт - Рехабилитатор-ерготерапевтРаздвижване и масажи в удобна домашна среда, след които на пациента не се налага да бъде транспортиран. Консултиране на близките как да подпомогнат възстановяването на болния. Линейки - След инсулти, операции или тежки инциденти болният има нужда да бъде удобно транпортиран до дома си.Не винаги семейният автомобил е подходящ за целта,особено когато се налага болният да бъде пренесен на носилка или с инвалидна количка. Ние можем да Ви предложим медицински транспорт с професионално оборудвана линейка и медицински екип при необходимост. - Специализирано консултиране „Център за социални дейности Ангелови” предоставя следната специализирана консултативна дейност в две направления: 1. Запрещение, недееспособност, настойничество и попечителство – Центърът консултира и оказва съдействие за изготвяне на искове на ищци, за поставяне под пълно или ограничено запрещение пред СГС или Прокурор при наличието на материално-правни предпоставки. 2. Настаняване в специализирани институции – При изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността и при изявено лично желание на лицето или на неговия законен представител, центъра консултира и оказва съдействие за цялостната процедура и подготовка и подаване на документи за настаняване в специализирана институция. - Специалисти в центъра Специалист “Социални дейности дейности и социални услуги” – служителят предоставя консултативни, подпомагащи и насочващи услуги с цел бързо и ефективно ориентиране в социалната и здравна система. Вижте повече тук. Сътрудник “Социални дейности” – служителят, който познава добре всички дейности и услуги, реализирани от Центъра и свързани с предоставянето на социални услуги на лица с увреждания и лица в социален риск, реинтеграцията и социалното включване. Вижте повече тук. Логопед / Невропсихолог – Детският логопед е едновременно диагностик, психолог и педагог. Той установява причините, вида и степента на езиково-говорно нарушение, поставя диагноза, избира и прилага адекватна терапевтична програма. Вижте повече тук. Психолог / Специалист работа с деца - Психологът работи със семейства като предоставя терапия, превенция и подкрепа. Вижте повече тук. Контакти: Адрес: София, ул. Петър Парчевич 41-партер, ап.1 Телефони: 0896 210 543; 0882 478 617 ; 0878 536 181; 02 851 01 70 E-mail: office@ socialangel.bg www.socialangel.bg

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :