Телеконтрол 99 - Строителен надзор, София

(69 reviews)

Предмет на дейност - упражняване на строителен надзор в строителството на жилищни сгради, строежи с обществено предназначение, строежи с производствено предназначение, в това число и на телекомуникационни мрежи и съоръжения, смяна предзначението и други. ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД работи с широк кръг високо квалифицирани специалисти - архитекти и инженери, отлични професионалисти с богат опит и дългогодишен стаж над петнадесет години. Отлично познаващи и използващи нормативните бази, както в проектирането и строителството, така и при осъществяването на строителния надзор, което гарантира добро качество на извършените услуги. При осъществяване на консултантската дейност специалистите оказват съдействие на Възложителите за оформяне за съгласуване на необходимата документация с експлотационни и контролни органи. ТЕЛЕКОНТРОЛ 99 ЕООД е член на Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :