ЕЛКОНТ ЕООД - Счетоводен офис, София

(18 reviews)

  "ЕЛКОНТ" ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, основано през 2003 година с основна  дейност извършване на счетоводно обслужване,  данъчни консултации, изготвяне на годишни финансови отчети и др., съобразно всички действащи изисквания на счетоводното и данъчно законодателство в Република България.

    Собственик и управител на фирмата е Елена Владимирова Черпокова, магистър по икономика, с 20 годишен опит в различни области на счетоводството като банково дело, туристически бранш, одиторска дейност, многофирмено счетоводство. Създава и ръководи екип от висококвалифицирани и мотивирани млади специалисти с цел пълно и качествено обслужване на клиентите на фирмата.
 

      Клиенти на "ЕЛКОНТ" ЕООД са фирми от различни области, като:

  • Проектиране и строителство
  • Туризъм
  • Софтуерни продукти и услуги
  • Международен транспорт
  • Търговия
  • Консултантски и други услуги
  • Организации  с нестопанска цел, представителства
  • Произведения на изкуството
  • Застрахователно дело


    "ЕЛКОНТ" ЕООД извършва дейността си в партньорство и тясно професионално сътрудничество на “Маттиг-Левърком Мениджмънт Партнърс” ООД - българо-швейцарска консултантска фирма, която се занимава с финансиране и инвестиции, с цел подпомагане растежа на фирмите, планиране на бъдещо развитие, изготвяне на бюджети, прогнози и бизнес планове, предложение за схема на финансиране на конкретни инвестиционни проекти.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :