Електротест - Ел. измервания, София

(43 reviews)

 

Дейности

  • Електролабораторни измервания на: Импеданс, заземителни и мълниезащитни инсталации, силови кабели и Ел. съоръжения СрН и НН, дефектно-токови защити;
  • Пусконаладъчни и профилактични електролабораторни измервания, изпитвания на електрически машини, апарати и съоръжения НН и ВН;
  • Курсове за обучение и изпити за всички квалификационни групи по електробезопасност до и над 1000 V /ПБРЕУЕТЦЕМ и ПБЗРЕН/;
  • Доставка, монтаж, поддръжка и ремонт на електрически съоръжения и кабели за напрежение до и над 1000 V на системи за защита, измерване и автоматизация, на кондензаторни уредби;
  • Проучвателни, проектни и консултантски работи по изграждане на трафопостове и външни кабелни захранвания;
  • Анализ на електропотреблението с цел оптимално, ефективно и икономично използване на електроенергията.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :