Софинвест ЕООД - Строителен надзор и инвеститорски контрол, София

(13 reviews)

Софинвест ЕООД извършва изготвяне на инвестиционни проекти, експертни анализи и оценки, както и строителен и технически надзор.

Изготвяне на инвестиционни проекти

В съответствие със спецификата на обекта и преценката на Възложителя, фирма Софинвест изготвя инвестиционни проекти във фази: работен, технически и идеен проект. Компанията ни извършва следните дейности в областта на инвестиционните проекти:

  • писмени изисквания за изходни данни по надземен и подземен кадастър
  • вътрешни технически съвет, включително технически контрол на проекта
  • комплексни доклади за оценка съответствие на проекта и изискванията за строеж
  • строителен надзор при строителство
  • изготвяне на окончателен доклад до Възложителя

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :