СМА Минерал Бургас Вар ЕООД - Производството на вар, Бургас

(51 reviews)

Фирмата „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД гр. Бургас, , е част от международния консорциум “SMA MINERAL” със седалище в Швеция.. Присъстваме стабилно на пазара от 1963-та година, благодарение на нашият опит, качеството на продуктите ни и конкурентните ни цени. Производството ни е базирано в централна, североизточна и югоизточна България, където се намират кариерите ни за добив на варовик. „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД притежава цехове в с. Добромир и гр. Малко Търново - област Бургас, и цех в с.Троица -област Шумен специализирани в производство и доставка на негасена вар, хидратна вар, трошена вар мляна вар и различни видове варовикови фракции с високо садържание на калциев карбонат. Цех „Добромир” с Добромир общ.Руен обл.Бургас произвежда негасена, трошена и мляна вар, както и варовикови фракции. Цех „Троица” с.Троица, общ. Велики Преслав, обл.Шумен специализиран в производството на негасена и хидратна вар,варовикови фракции. Цех „Малко Търново”, общ.Малко Търново, обл.Бургас, произвежда негасена вар и варовикови фракции от мраморизиран варовик. Фирмата има внедрена система за управление ISO 9001:2008 и сертификат за внедрена система за околната среда, в съответствие с ISO 14001:2004 .

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :