РАЙКОВ СЕРВИЗ ООД | Бензиноколонки, газстанции, модулни бензиностанции - Димитровград

(55 reviews)

Фирма РАЙКОВ СЕРВИЗ ООД Ви предлага: • Проектиране, изграждане и сервиз на газови инсталации за природен газ; • Доставка на копресиран природен газ; • Сервиз и оборудване на бензиностанции, газстанции и метанстанции, комбинирани бензиноколонки; • Внос и сервиз на компресори за метан от Италия; • Продажба на дребно на метан, пропан-бутан и дизел; Притежаваме лиценз за поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност. Фирма “Райков сервиз” ООД е създадена с решение на Хасковски окръжен съд от 13.06.2003г. по фирмено дело № 258 по описа за 2003 година със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. “Хан Аспарух”45. Като съдружници са записани Румен Райков Пеев и Слави Дончев Петров. С решение № 2097 от 16.11.2005г. се прехвърлят дяловете от Слави Дончев Петров на Евгени Иванов Малчев, заличава се като съдружник Слави Дончев Петров и се вписва нов съдружник Евгени Иванов Малчев. Капиталът на дружеството е 5 000 лв., разпределени в 100 дяла по 50 лв. всеки дял, разпределени между съдружниците както следва: Румен Райков Пеев – 95 дяла, Евгени Иванов Малчев – 5 дяла. Дружеството се представлява и управлява от Румен Райков Пеев. Основната дейност на фирмата е производство, ремонт и монтаж на бензиноколонки, газстанции, модулни бензиностанции и газстанции, оборудване на бензиностанции и газстанции, изграждане на промишлени и битови газови инсталации за пророден газ и пропан-бутан, гаранционна и следгаранционна поддръжка, търговия с пропан-бутан и метан. Бензиноколонките са различни видове, съобразени с предпочитанията на клиентите и нормативните изисквания на законите. За производството, ремонта и оборудването на газстанциите дружеството има лиценз №48/2004г. Модулните бензиностанции и газстанции са няколко вида в зависимост от вида и размера цистерната. Те се изработват по поръчка и за конкретните нужди на всеки клиент, като същевременно се спазват изискванията и законите. Компанията е производител на комбинирана колонка за светли горива и втечнени въглеводородни газове, регистрирана под №4164 в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване. Дружеството се представлява и управлява от Румен Райков Пеев. Той е от 1992г. в този бизнес, когато постъпва на работа в “Петрол” като техник. В единствената по това време петролна фирма придобива безценни знания и опит, които му помагат много за неговото професионално развитие в “Петпосан” и “Рое-България”, където е ръководител на ремонтна група. В последните две фирми работи заедно с Евгени Иванов Малчев, което допринася за доброто им сътрудничество в “Райков сервиз” ООД. Компанията разполага с достатъчно квалифицирани работници и служители. ПРОДУКТИ: • Газови инсталации; • Доставка на компресиран природен газ; • Комбинирани бензиноколонки; • Компресори за метан RUZZA; • Оборудване за бензиностанции; • Оборудване за газстанции; • Оборудване за метанстанции. Контакти Адрес: Димитровград, ул. Хан Аспарух 45 Телефон: 0888 584 244; 0888 475 355 Уеб сайт: http://www.raykovserviz.com/ E-mail: raykovserviz@dir.bg РАБОТНО ВРЕМЕ Понеделник - Петък 8:00 - 19:00 Събота 8:00 - 14:00

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :