Еко Енергия Солар ЕООД - Проектиране на производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, София

(37 reviews)

Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности: - Откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи. - Проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа. - Търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. - Изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация. - Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите. Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :