Сибола – Европейски програми, София

(49 reviews)

Екипът ни работи в постоянно сътрудничество с най-добрите български експерти за финансово, технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проекти в областта на земеделието, хранително-вкусовата промишленост, туризма, в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Услугите, които Сибола предоставя са в следните четири области: І. ЕВРО ФОНДОВЕ * Анализ на дейностите на компанията и препоръка на осъществима програма за субсидия. Изработване на стратегически планове. Индустриални и регионални анализи; * Изготвяне на инвестиционни проекти, както и подготовка на нужната документация; * Организация на финансови източници до възстановяване от ЕС на вложените средства; * Указване на техническо съдействие по време на планирането и осъществяването на проекта; ІІ. ИНВЕСТИЦИОННО ФИНАНСИРАНЕ * Проучване на проекта и икономическа оценка; * Списък на възможните източници на финансиране за проекта; * Изготвяне на бизнес-план според изискванията конкретния източник на финансиране; * Консултиране на клиента при набавянето на изискваните документи; * Проучване на конкурентните оферти за терени, оборудване, услуги и строителство; * Съдействие при преговори с финансиращи институции; * Експертни решения относно технологични, нормативни, екологични и други аспекти, свързани с конкретния инвестиционен проект; ІІІ. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ * Извършване на предпроектни проучвания; * Подготовка на идеен проект; * Консултации по избора на технология и доставчици; * Административно-правно съдействие; * Финансиране на проекта; * Техническо обслужване при изпълнение на проекта; ІV. ТЪРГОВСКИ И ИНДУСТРИАЛНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ * Правно, финансово, данъчно и счетоводно обслужване по инвестиции в недвижими имоти в България; * Постоянна институционална подкрепа за придобиване и продажба на имоти в България;

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :