ИВА СИГНАЛ ИВАН АПОСТОЛОВ - Железопътна автоматика, София

(69 reviews)

Предметът на дейност на фирмата е: изпълнение на обекти по железопътна автоматика, ел.отопление на ж.п. стрелки, радиоозвучаване на гари, изолирани участъци и Връзки на железопътния транспорт. По-късно предметът на дейност се разширява както след­ва: проектиране, разработка, производство и доставка на елементи и средства по железопътна автоматика, проучване и проектиране на обекти за ж.п. автоматика, монтаж на слаботокови системи и силнотокови системи. Ива-Сигнал се представлява от Иван Николов Апостолов, управител на компанията. Ива-Сигнал е данъчно регистрирана на 29 декември 1993 година. В края на 2004 година Ива-Сигнал успешно въведе система за управление на качеството и от 6 януари 2005 година притежава сертификат за ISO 9001:2000. От 1991 година до днес Ива-Сигнал заслужи признанието на своите партньори, клиенти, технически надзорници: Balfour Beatty Rail Power Systems - Германия, Bombardier Transportation - Finland Oy, DE-CONSULT, Siemens, FITRA, IGE+XA0 GROUP, ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, НК "ЖИ", ГУП (ИА "Пътища"), Мини "Марица - Изток", ТРАНССТРОЙ, Завод за автоматика и телемеханика София, ТРАНСПРОЕКТ, Електроразпределение - София област АД, Тилком - АД, Елкабел АД и други. Март 1991 ИВА-СИГНАЛ е основана и започва работа с екип от общо 15 служители. По-късно е създадено проектантско звено и компанията започва да изпълнява инженерингови услуги, включващи проектиране, строителство, доставка и монтаж на съоръженията. Август 2001 Завършена е частта Сигнализация по проекта за електрификация на ж.п. линия Дупница - Кулата с общо 13 гари и 13 АПУ. 2001 година ИВА-СИГНАЛ внедрява за първи път в България броячи на оси за контрол на пътните участъци. Декември 2004 ИВА-СИГНАЛ въвежда система за управление на качеството и от 6 януари 2005 година притежава сертификат за 130 9001:2000. Януари 2005 Стартира проектът за създаване на специализиран софтуер Компютърно управление и визуализация на състоянието на обектите в гарата . Май 2005 Внедрена е програмата SEE Electrical Expert на IGE+XA0 GROUP Август 2005 Компанията е избрана за изпълнител на обектите по железопътна автоматика в Софийското метро. > ОПИТ 1 година, 4 месеца и 18 дни Немската фирма Balfour Beatty Rail избра ИВА-СИГНАЛ за изпълнител на частта Сигнализация от обект Електрификация на ж.п. линия Дупница - Кулата . За 1 година, 4 месеца и 18 дни специалистите на ИВА-СИГНАЛ извършиха проектирането, доставките, монтажа, пробите, регулациите, измерванията и въвеждането в експлоатация на осигурителните инсталации (РУКЗ) в 13 гари и 13 АПУ на ж.п. прелези в този участък. За първи път в България ИВА-СИГНАЛ извърши за първи път в България монтаж, изпробване, измерване и настройка на броячи на оси за контрол на пътните участъци, произведени от SIEMENS. Проектът беше изпълнен на ЕЦМ гара Благоевград за рекордния срок от 2 месеца. До днес това е единствената гара в страната, на която контролът на пътните участъци се осъществява чрез броячи на оси, а не с електрически релсови вериги. Доверие ИВА-СИГНАЛ извърши всички измервания и настройки, свързани с изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите по СЦБ на обект Електрификация на ж.п. линия Дупница - Кулата . Проектът беше финансиран по Програма PHARE, с главен изпълнител Balfour Beatty Rail - Германия. ИВА-СИГНАЛ беше оторизирана от техническия надзор на обекта - германската фирма DE-Consult. Разширяване В течение на пет години ИВА-СИГНАЛ изпълни монтажа на електросъоръжения по всички гранично-пропускателни пунктове на Република България. От 2002 година ИВА-СИГНАЛ изпълнява обекти на електроразпределителните дружества - основно строителство и ремонт на електропреносни мрежи ниско и средно напрежение. Предизвикателство ИВА-СИГНАЛ е определена за изпълнител на обектите по железопътна автоматика в Софийското метро. Възложител е Метрополитен ЕАД при Столична голяма община. Обекти по железопътна автоматика и електрозахранане. По-големи гарови централизации: - ЕЦМ гара Томпсън - ЕЦМ гара Мърчево - ЕЦМ гара Бяла - ЕЦМ гара Суворово - ЕЦМ гара Благоевград Строителство на автоматични прелезни устройства на ж.п. прелези (общо 24 броя) в участъците: - Калотина - Станянци - София - Мездра - град Драгоман - Дупница - Бобов дол Други обекти: - Строително-монтажни работи на автоматични устройства СОП 80 на стрелки, разположени на спирка Ерден и на спирка Божурище - Отопление на ж.п. стрелки на гарови централизации на Мини Марица-Изток - Монтаж на дистанционното управление на разедини-телите и контактната мрежа в участъка София - Карлово - Строителство на множество електрозахранвания на устройства по СЦБ от контактна мрежа > ПРОЕКТИРАНЕ През 2005 година ИВА-СИГНАЛ стана клиент на световния лидер в областта на електротехническото CAD проектиране - IGE+XAO GROUP. В групата клиенти на компанията са ABB, Schneider electric, MCS Control systems и други гиганти в областта на електротехниката и автоматиката. Програмата SEE Electrical Expert, която ИВА-СИГНАЛ използва, е мощен инструмент за проектиране на електрически схеми на системи и устройства, използвани в ж.п. автоматиката. Градивна нейна част е каталог на апаратурата на световноизвестни доставчици - SIEMENS, Omron, ABB, WAGO, Allen Bradley, Legrand, Moeller, Hoffman, Merlin Gerin и много други. В началото на годината водещите проектанти на ИВА-СИГНАЛ завършиха курс на обучение в IGE+XAO GROUP и получиха сертификати за работа със софтуера. През месец май фирмата получи лиценз за използване на продукта. > ТЕХНОЛОГИИ Създадено в ИВА-СИГНАЛ През 2005 година ИВА-СИГНАЛ стартира проект за създаване на специализиран софтуер - Компютърно управление и визуализация на състоянието на обектите в гарата . Крайната цел беше да се разработи модерна система за контрол на обектите, с възможност за записване и архи­виране на всички действия на оператора - многофункционален и надежден софтуер, който осигурява сигурност на цялото движение и комфорт на служителите. Екипът от специалисти 6 различни области работи почти година до успешното завършване на продукта. На 9 август 2005 година Компютърно управление и визуализация беше официално представен на открита демонстрация пред широка аудитория. Системата беше високо оценена от специалисти на Националната компания Железопътна инфраструктура и представители на SIEMENS, ALCATEL и ALSTOM. Предстои внедряването на продукта в железопътната мрежа на България.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :