БУЛ-МАРК ООД - Електроенергийни обекти, Варна

(58 reviews)

"БУЛ-МАРК"ООД е утвърден изпълнител в областта на изграждането, ремонта, реконструкцията и модернизацията на електроенергийни обекти на сгради и съоръжения с промишлено, социално и битово предназначение.


"БУЛ-МАРК"ООД разполага с постоянен екип компетентни и високо квалифицирани, ръководни и изпълнителни кадри, с богат производствен опит. 
 

Фирмата извършва електроинженеринг на ветрогенератори. Произвежда електроразпределителни устройства - електрически табла и КТП

 

Услуги


"БУЛ-МАРК"ООД се утвърди като коректен изпълнител на електроенергийни обекти, производител на ел.табла и КТП, търговски партьор. Доказателство за това са многото постоянни клиенти като: "Е.ОН България мрежи"АД; "Пикадили"АД; ЕРП"Зл.Пясъци"; "Хидрострой"АД; "Планекс"ООД; "Бизнес парк Варна" и много други. 

В своето развитие фирмата непрекъснато усъвършенства организацията на работа, в съответствие с новостите и нормативните изисквания, стреми се към предлагане на висококачествени продукти и услуги. Стриктно спазва поетите ангажименти по договорите за изграждане и доставка. "БУЛ-МАРК"ООД утвърждава политика по качество, насочена към все по-пълно удовлетворяване изискванията на клиента, сигурна гаранция за успешно развитие и растяща репутация на верен партьор в строителната индустрия. 

         


Фирмата има собствен офис, складова и производствено – техническа база, в която се извършва производството на електроразпределителни устройства и необходимите заготовки и детайли за електромонтажната дейност.Стопанската дейност на фирмата е осигурена със собствен стопански инвентар,механизация, оборудване и транспорт, които са в състояние да обезпечат основните й производствени нужди. 

Фирмата организира своето производство, в съответствие със световните стандарти,залагайки на опита на доказани специалисти и ползването на материали и апаратура на утвърдени в световната практика производители /3М, Siemens, Schneider Electric, ABB и др. 

Ресурсната обезпеченост на фирмата гарантира високото качество и надежност на предлаганите електромонтажни услуги и продукти. 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :