САТУРН 95 ООД - Фотоволтаични централи, енергийна ефективност, мълнезащитни системи

(35 reviews)

Основни дейности

1. Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, производство и извършване на монтажна дейност на мълниезащитни и заземителни уредби.

Монтажният профил на фирмата обхваща:

  • Проектиране и изграждане на Фотоволтаични централи, както и изграждане на специални заземителни и мълниезащитни уредби за тях;
  • Доставка и монтаж на всички видове мълниезащитни и заземителни уредби; 
  • Изграждане на съсредоточени заземители в песъчливи терени и във всякакъв вид скали чрез дълбочинни машинни сондaжи;
  • Височинни монтажи на елементи и съоръжения – малки релейни антени, полагане на фидерни линии, сигнални лампи и други такива, за които не се налага използване на подемна и строителна техника;
  • Саниране на сгради по алпийски способ;
  • Доставка и монтаж на елементи за отопление, вентилация и климатизация. 

Фирмата е участвала в изграждането на посочените монтажни дейности в над 2700 обекта в България и Румъния.


2. Kонсултантска дейност в областта на енергийната ефективност, лицензирана от Агенцията за енергийна ефективност за енергийно обследване и сертифициране на сгради и индустриални системи. Консултации в строителството и прединвестиционното проектиране, свързано с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.


3. Изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията и енегриен мениджмънт на електрически системи, основаващ се на енергиен одит с цел намаляване енергийните разходи.


4. Проектиране, изграждане, преустройство, изместване, реконструкция и поддръжка на външно електрозахранване (трафопостове, кабелни линии, районно и улично осветление).


5. Проектиране и монтаж на електрически инсталации, охранителни системи, пожароизвестяване и видеонаблюдение.


6. Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатизиращи инсталации, както и на системи за автоматизация на тези инсталации.


7. Производство и монтаж на PVC и алуминиева дограма, фасадни и покривни конструкции, стъклени витрини и зимни градини.


8. Професионални инженерингови услуги в областта на телевизионните технологии, сред които системен инженеринг, консултиране, комплексно проектиране на телевизионни обекти по всички специалности, настройка и поддръжка на съществуващи или новоизграждащи се телевизионни и излъчвателни комплекси.

    

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :