От създаването си до сега вече 17 години "КОЕМ" ООД осъществява дейности, свързани с производството на бетон и готови бетонови смеси, ниско и високо строителство, строителство на водопроводи и канализация, транспорт и туризъм. Разполага с голяма производствена, материално – техническа и туристическа база, висококвалифицирани инжинеро – технически кадри и строителни работници. 

Дейността на фирмата е обезпечена от непрекъснато развиващи се материални активи. Материално – техническата база се състои от:

 • Два бетонови възела и съоръжения към тях : тип BSA 80 LS и тип BA 500;
 • Специализирана транспортна техника : бетоновози , бетонпомпи , Фадроми, Багери, самосвали и др.
 • Ремонтна работилница;
 • Полигон за стомано – бетонови изделия;
 • Административна сграда;Дружеството има утвърдена търговска марка, специализиран персонал и дългогодишен опит в произвежданите от фирмата продукти и строителството на сгради. „КОЕМ” ООД не е просто строителна фирма, а структура, която ще ви гарантира качествено строителство в срок, на разумни и конкурентни цени. 

Имаме реализирани проекти в областта на жилищното, курортно пътно и промишлено строителство, ремонт на сгради и съоръжения, ниско и високо строителство, реставрация и извършване на всички видове строително – ремонтна дейност, които са най – добрият показател за представяне на нашата фирма пред нашите настоящи и бъдещи клиенти. Фирмата успешно следва своята стратегия и се опитва да се развива като модерна, бърза, качествена и гъвкава в своята дейност. 

Нашият работен екип се опитва да обърне внимание на всеки проект, независимо от неговият обем и местоположение. Наясно сме с всички проблеми, които биха могли да възникнат преди, в процес на работа и след завършване на строителството, и се стараем да ги предотвратим. 

 

Услуги

 

 • проектиране и консултантски услуги в областта на строителството;
 • строително-монтажни и инсталационни дейности;
 • изкопни работи и транспорт;
 • кофражни, арматурни и бетонови работи по изграждане на грубия строеж;
 • дървени конструкции и покриви;
 • вътрешни и външни ВиК инсталации;
 • изграждане на помпени станции и тръбопроводи за отвеждане на отпадни води;
 • вътрешни и външни електроинсталации;
 • изграждане на охранителни системи и системи за наблюдение и електронен контрол;
 • топло- и хидроизолации;
 • отопление, вентилация и климатизация;
 • настилки, облицовки и всички други видове довършителни работи;
 • предаване и въвеждане в експлоатация на строежите;
 • гаранционно и следгаранционно обслужване;

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :