ВЕСТА 17 EООД - Изграждане на електроинсталации

(89 reviews)

„ВЕСТА 17” EООД е с основен предмет на дейност проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на:

  • битови и промишлени електроинсталации,
  • заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,
  • пожароизвестителни системи,
  • съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП,
  • въздушни и кабелни електропроводни линии,
  • ремонт на силови трансформатори от 25kVA до 1000kVA и други.

 

      Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки , цените –приемливи, а качеството приоритет.

       От създаването си до днес „Веста-17” ООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

 

„ВЕСТА 17” EООД разполага с изграден търговски обект за продажба на електроматериали за битови електроинсталации, осветителна техника и промишлени съоръжения в уредби 20kV.

     По този начин ние се стремим максимално да удовлетворим клиента и ангажираността му с по–малко на брой организации.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :