Микс Констръкшън ООД - Строителство, София

(40 reviews)

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е регистрирана през 2006 година. Целта на създаването на МИКС - КОНСТРЪКШЪН ООД е да извършва строително-монтажните работи, които до момента бяха в предмета на дейност на създадена през 1993год и развилата се възходящо през годините „МИКС-ПС” ООД.

МИКС КОНСТРЪКШЪН е вписана в Централния професионален регистър на строителя по реда на Закона на Камарата на строителите в България и изпълнява строежи и в ПЕТТЕ ГРУПИ строителство:

 • строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура;
 • строежи от транспортната инфраструктура; електронни съобщителни мрежи и съоръжения
 • строежи от енергийната инфраструктура;
 • строежи от благоустройствената инфраструктура.
 • отделни видове СМР

Нашата цел е да предложим най-добри професионални услуги, давайки пазарно ориентирани решения.

Дружеството разполага с модерен завод за производство на напрегнати и ненапрегнати стоманобетонови елементи, където бяха въведени водещите в Европа технологии и иновативни строителни практики и е специализирано в проектирането , производството, транспортирането, и монтажа на сглобяем стоманобетон. 

 

Екипът от сътрудници на фирмата (ръководни и изпълнителски кадри) се състои от хора, осъществили реализацията на най-разнообразни по характер и обем строително-монтажни и ремонтни работи. Основни фактори за конкурентността на МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД

 • Професионален опит и референции
 • Гъвкавост
 • Широк обхват на извършваните работи
 • Високо качество
 • Кратки срокове за изпълнение
 • Атрактивно ценообразуване
 • Преференциални договорни условия
 • Собствен модерен завод за производство на стоманобетон

МИКС КОНСТРЪКШЪН ООД е динамично развиваща се компания, чиято успешна дейност на пазара за строителни услуги в България я наложи като търсен и коректен партньор и превърна името й в символ на качество, бързина и новаторски подход.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :