Унимекс С ООД - Пътно строителство, София

(56 reviews)

Пътностроителна компания “УНИМЕКС-С” ООД е създадена през 1996 г. със 100% частен капитал. Нейният предмет на дейност е проектиране, строителство, ремонт и инженерингова дейност в областта на ниското строителство, като дружество с ограничена отговорност и редовен член на Камарата на строителите в България от 29.06.2007 г., регистрирана в единния регистър под №10855.

“УНИМЕКС-С”ООД е едно от водещите дружества в отрасъл пътно строителство и преди всичко в областта на бързите и спешни ремонти в градски условия. Аргументи за това нарастващия обем и високото качество на изпълняваните строителни и ремонтни работи, добрите финансови резултати и изградения имидж пред инвеститорите. 

Високият образователен ценз на кадрите ни и квалификацията им, както и богатия машинен парк от нови и добре поддържани пътно-строителни машини и транспортни средства, са ключовите фактори за постигане на добри производствени и финансови резултати.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :