ЕКОТЕРМ ЕООД - Производство на парни и водоенергийни котли, Добрич

(19 reviews)

Фирма ЕКОТЕРМ ЕООД е създадена през 1992г с предмет на дейност котлостроене, отоплителни вентилационни и климатични инсталации, проектиране на водогрейни и парни котли на твърдо , течно гориво и природен газ, КИП и А, комплексни инсталации оползотворяващи слънчевото греене, проектиране,производство на котли съдове под налягане, газови съоръжения, тръбопроводи за пара и гореща вода, монтаж и ремонт на котли.Фирмата има изградени множество общински обекти на територията на цялата страна, като с цел икономия на средства за отопление е заменила съществуващи котли на нафта и мазут, с котли на твърдо гориво, биомаса и котли за пелети, съгласно с европейските норми за енергийна ефективност, предимно в общественни сгради със същественно значение (училища, детски градини, социални домове, болници, читалища, театри).
 

пелети  котли   водогреен котел

Разработваме и произвеждаме широка гама битови и промишлени котли, парни и водогрейни котли, работещи на твърдо гориво, пелети, течно гориво и природен газ, като реализацията им се осъществява посредством широката дистрибуторска мрежа, създадена през годините.Най новите ни продукти   са водогрейни и парни котли, предназначени за работа с пелети,биомаса и дървесни пелети, като за кратко време успява да се наложи както на вътрешния пазар, така и в чужбина.ЕКОТЕРМ  работи изключително успешно и в областта на газификацията, като доказателство за това са газифицираните множество общественни сгради.В съвременните условия се отделя изключително голямо внимание на енергията от възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, като ние  работим усилено за утвърждаване и в тази насока.При все по засилващата се конкуренция в котлостроенето на вътрешния и особенно на външния пазар, качеството е основен фактор в нашето производство от който се ръководи цялостната политика на ЕКОТЕРМ, за да се удовлетворят напълно нуждите на нашите клиенти. За целта фирмата е внедрила и прилага Система за управление на качеството. Котли произведени от нас гарантират качество и ефективност.

Продукти

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :