СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ - Трудова медицина, Шумен

(70 reviews)
Прегледано - 4298 Оцени

Фирма СТМ - ЕВРО КОНСУЛТ се занимава с трудова медицина и измервания по електробезопасност и на факторите на работната среда.

Услуги

  • Консултации по трудово-правни въпроси
  • Оценка на риска
  • Изготвяне на длъжностни характеристики
  • Инструкции за безопасна работа с работно оборудване и др.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :