Чародейка 90 ООД - Пътно строителство, София

(26 reviews)

Фирма Чародейка – 90 ООД е с основна дейност пътно строителство както на територията на Софийска община, така и извън нея.
От 2008 г. е регистрирана в Камарата на строителите в България, като строител от Втора група /строежи от транспортната инфраструктура/ сроежи от втора до четвърта категория СМР.

Основно се занимаваме с направата на пътни настилки на улици и тротоари и всички свързани с това дейности.

Услуги

  •  асфалтиране на пътища от градската и републиканската пътна мрежа, тротоари, алеи, паркинги.
  •  полагане на различни видове асфалтови смеси, съобразно натовареността на пътното платно.
  •  асфалтови кръпки или преасфалтиране на цели участъци според възможностите и изискванията на Възложителя.
  •  изкопи и насипи с различна дълбочина и размери с подходяща земекопна техника.
  •  пътни основи, направа на основен и равен калдъръм, доставка и направа на трошенокаменни настилки и фракции.
  •  профилиране и валиране със специализирана техника – грейдер и валяк за основи.
  •  вертикална планировка, бетонови бордюри и ивици, настилки от плочи, паважни настилки.
  •  механизация под наем.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :