ДиД – инженеринг ЕООД - Ел. захранване, ел. инсталации, София

(7 reviews)

Дейности

  • Проектиране и изпълнение на външно ел.захранване на промишлени и граждански обекти, в т.ч. трафопостове, кабели НН, кабели ВН, улично и парково осветление, и всички свързани с тази дейност доставки на машини и съоръжения;
  • Проектиране и изпълнение на вътрешни ел.инсталации на промишлени и граждански обекти;
  • Доставка и монтаж на съвременни машини и съоръжения, свързани с разпределението на електроенергия 
  • Доставка и монтаж на UPS системи и дизелгенератори за резервно захранване.

 

“Д&Д – инженеринг” ЕООД изпълнява улични, паркови и площадкови осветления с най-съвременни осветителни тела в зависимост от изискванията на инвеститора.
Изпълняват се силови, осветителни, слаботокови, заземителни и др. вътрешни ел.инсталации за промишлени предприятия, жилищни и офис сгради.

Дружеството предлага на своите клиенти последваща поддръжка на трафопостове след предаването им с акт обр.16 и получаване на Разрешение за ползване.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :