“Мугапо” ООД | Инфорамационен регистър, София

(16 reviews)

Фирма “МУГАПО” ООД е основана през 1991г. с предмет на дейност – проектиране, строителство, обследване за енергийна ефективност, сертифициране на сгради, и други. Идент Номер 00220 на Удостоверението от Агенцията по Енергийна ефективност. След появата на независим строителен надзор в проектирането и строителството, фирма “МУГАПО” ООД бе една от първите, които получи лицензи. Специализирана е в три основни дейности – проектиране, консултантска дейност включваща строителен надзор, оценка за съответствие на проектите, както и цялостната дейност по управление на комплексни проекти и търговия. Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти в областта на строителството и проектирането със стаж над 20 години. Някои от тях са доктори на техническите науки и професори, които се ценят високо както в България, така и в чужбина. За периода от получаване на лиценз до момента фирмата е извършила и продължава да извършва СН на повече от 200 обекта като свлачища, укрепителни и брегоукрепителни мероприятия, подземни комуникации, административни и жилищни сгради, пътни връзки, фундиране и укрепителни мероприятия, складови стопанства, фабрики и заводи. В цялостната си дейност специалистите от фирмата са участвали в проектирането, строителството, супервайзерство и управление на много комплексни и линейни обекти. Някои от тях имат опит и в чужбина като Русия, Куба, Никарагуа, Нигерия, Иран, Кувейт и др. През последните години на миналия век, специалистите са участвали в ръководството, проектирането и супервайзерството при строителството на големи комплексни обекти и съоръжения от национално значение като :Пристанище Варна – Запад; Пристанище Бургас; Пристанища Лом, Русе, Силистра; Свлачищата по морския бряг; Мостовe, съоръжения и др. Общата бройка на специалистите е над 30 от всички специалности с възможности за управление и контрол на всички видове обекти. Обезпечена е взаимозаменяемост по всички специалности. Повечето от колегите са работили заедно много години и се познават отлично /като стил и метод на работа/.Работили сме с различни строителни /предприемачески/ фирми като „Булмикс” ООД, Фирма „Мугапо” ООД е основана през 1991г. Специализирана е в три основни направления : Проектиране Консултантска дейност включваща : – Оценка за инвестиционни проекти за издаване на разрешение на строеж – Строителен надзор по време на строителството до получаване на Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация Управление на комплексни обекти Oбследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради „Главбулгарстрой”, „Сити Дженерал 1”, „Артстрой” и др.

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :