РТК ООД - Третиране на отпадъци, София

(33 reviews)

РТК ООД е дружество, регистрирано през 1998г.

Дейности

  • сметосъбиране
  • сметоизвозване
  • третиране на битови отпадъци
  • поддържане на депа за твърди битови отпадъци
  • разделно събиране на отпадъци
  • озеленяване
  • ръчно и машинно метене и миене на сгради и площи за обществено ползване
  • зимно почистване
  • почистване на обществени транспортни средства
  • сглобяване и сервиз на тролеи

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :