КМД ЕООД - Третиране на отпадъци, Пловдив

(48 reviews)

КМД ЕООД разполага с модерна и разнообразна техника – повече от 200 машини, от които над половината са с екологичен стандарт ЕВРО 5  - с която задоволяваме всички изисквания на клиентите в широка гама от дейности и услуги.

Осигуряваме събиране и транспортиране на твърди битови отпадъци, едрогабаритни, строителни отпадъци, обезвреждане и рециклиране на излязли от употреба материали по начин, който е безопасен, ефикасен, екологосъобразен и икономически ефективен. 
КМД Ви предлага зимно поддържане, опесъчаване и снегопочистване,както и отпушване на канали, почистване на септични ями, машинно миене и метене.

 

"Работим за Пловдив, за по-чисто и по-зелено място за живеене."

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :