Първи гимназиален клас се открива през м. октомври на учебната 1920/21 година с две паралелки, 63 ученика, директор - Йорданка Нашева, като училището се разраства с годините.
От 1938 до 1945 година училището носи името "Княгиня Мария Луиза". А от 1946 година до днес се именува "Бачо Киро". През 1951/52 учебна година става Единно общообразователно училище.

                                          

От 1956/57 учебна година се разделя на ІІ Основно училище "Н. Й. Вапцаров" и Гимназия "Бачо Киро". През 1964/65 учебна година Основното училище и Гимназията се сливат в Средно политехническо училище ( СПУ ) "Бачо Киро". В 1983 година става ЕСПУ, а от 1991/92 учебна година и до днес, то е СОУ "Бачо Киро".

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :