През 1832 г. в с.Чепеларе е поставено началото на образованието в малкото и почти никому неизвестно тогава среднородопско селище.

През 1896 г. младият кмет Васил Дечев, тогава само на 28 години, амбицира и увлича съселяните си за построяването на нова голяма училищна сграда. За една година се построява нещо, което и днес изумява с мащабите и красотата си.

На 16 ноември 1944 г. в ДВ бр.254/1944 г. е публикуван Указ на Министерския съвет за преобразуване на редица непълни реални училища в страната в пълни гимназии. В този списък под №2 стои името на чепеларската непълна селска гимназия.

СОУ „Васил Дечев” е една от най-старите културни и просветни институции в Средните Родопи. В продължение на повече от столетие то обучава, възпитава и създава образовани и културни хора, продължители на достойните му традиции и същевременно модерни и развити личности, адекватни на високите критерии на съвременния свят.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :