Академия за Музикално, Танцово и Изобразително изкуство - Пловдив

(46 reviews)

АКАДЕМИЧНА СТРУКТУРА

Обучението на студентите в момента е организирано в четири основни звена:

  • Факултет "Музикална педагогика"
  • Факултет "Музикален фолклор и хореография"
  • Факултет "Изобразителни изкуства"
  • Департамент за езикова и специализирана подготовка.

СТАТУТ И АКРЕДИТАЦИЯ

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е държавно висше училище, в което се обучават студенти в образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър и доктор.

В учебните планове е въведена кредитна система в съответствие с Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

През 2013 г. АМТИИ получи от НАОА институционална акредитация с оценка 9,19 и срок на валидност шест години.

От учебната 2015/2016 г. стартират нови магистърски програми:

"Аниматор изкуство в туризма" - редовно и задочно обучение със срок 1 година след придобита образователна степен "Бакалавър".Кандидатстване от 1 до 24 септември 2015 г.

"Типография" - редовно обучение със срок 1,5 години след придобита образователна степен "Бакалавър" по специалност от сферата на изобразителните изкуства.
Кандидатстване от 8 до 24 септември 2015 г.

 

Факултет “Музикална педагогика”

Специалност

ОКС

форма и време на обучение

придобиване на
квалификация

ПЕДАГОГИКА НА 
ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

бакалавър

редовна, 
4 год.

учител по музика в средно общообразователно училище и детска градина

магистър

редовна, 
1 и 1,5 год.

магистър - педагог по
музика

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(класически инструмент 
или класическо пеене)

пиано; цигулка; виола; виолончело; контрабас; китара; арфа; флейта; обой; кларинет; валдхорна; тромпет; цугтромбон; туба; акордеон;
ударни инструменти; 
класическо пеене

бакалавър

редовна,
4 год.

изпълнител и преподавател
по: 
пиано; цигулка; виола; виолончело; контрабас; китара; арфа; флейта; обой; кларинет; валдхорна, тромпет; цугтромбон; туба; акордеон; 
ударни инструменти; класическо пеене

магистър

редовна, 
1 и 1,5 год.

магистър по:
пиано; цигулка; виола; виолончело; китара; арфа; флейта; обой; кларинет; валдхорна, тромпет; цугтромбон; туба; акордеон;
ударни инструменти; класическо пеене

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(поп и джаз)

пиано; акордеон; флейта; саксофон; електрическа китара; баскитара; контрабас;
ударни инструменти; пеене

бакалавър

редовна,
4 год.

изпълнител и преподавател
по: пиано; акордеон; флейта; саксофон; електрическа китара; баскитара; контрабас; ударни инструменти; пеене

магистър

редовна
1 и 1,5 год.

магистър по: пиано; акордеон; флейта; саксофон; електрическа китара; баскитара; контрабас; ударни инструменти; пеене

ДИРИЖИРАНЕ
(хорово и оркестрово)

магистър

редовна, 
1,5 и 5 год.

диригент

КОМПОЗИЦИЯ

магистър

редовна, 
2,5 и 5 год.

композитор

МУЗИКОЗНАНИЕ 
(Етномузикознание, Теоретично музикознание, Историческо музикознание, Музикална естетика)

магистър

редовна,
2 и 5 год.

"музиколог" 
в съответния профил

ТОНРЕЖИСУРА

магистър

редовна, 
2 год.

магистър по тонрежисура

ПРАВОСЛАВНА 
ЦЪРКОВНА МУЗИКА

("Дирижиране на църковен хор" или "Източно църковно
пеене
")

магистър

редовна,
1 год.

"диригент" или 
"магистър по източно църковно пеене"

МЕДИЙНО МУЗИКАЛНО
РЕДАКТОРСТВО

магистър

редовна, 
1 год.

музикален редактор в медии

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА

магистър

редовна, 
1,5 год.

режисьор на музикално-сценични спектакли

МУЗИКОТЕРАПИЯ

магистър

редовна, 
2 год.

магистър по музикотерапия

Факултет “Музикален фолклор и хореография”

Специалност

ОКС

форма и време на обучение

придобиване на
квалификация

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(народни инструменти 
или народно пеене)

гъдулка; тамбура; кавал; 
гайда; народно пеене

бакалавър

редовна,
4 год.

изпълнител и преподавател по:
гъдулка; тамбура; кавал;
гайда; народно пеене

магистър

редовна, 
1 и 1,5 год.

магистър по:
гъдулка; тамбура; кавал; 
гайда; народно пеене

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(Българска народна музика с класически инструмент)

магистър

редовна, 
1,5 год.

магистър-изпълнител и преподавател на Българска народна музика с класически инструмент

ДИРИЖИРАНЕ НА 
НАРОДНИ СЪСТАВИ

магистър

редовна, 
1, 2 и 5 год.

диригент на 
народни състави

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

бакалавър

редовна и задочна , 
4 год.

хореограф - педагог

магистър

редовна и задочна, 
1 год.

магистър
хореограф - режисьор

БАЛЕТНО ИЗКУСТВО
(балетна педагогика или 
балетна режисура
)

бакалавър
(балетна педагогика)

задочна,
4 год

балетмайстор - педагог

магистър
(и в двете направления)

задочна,
1 год

магистър по балетна педагогика
или магистър по 
балетна режисура

СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ

магистър

редовна, 
1 год.

магистър хореограф – режисьор по съвременни танцови техники

АРТМЕНИДЖМЪНТ

магистър

редовна и задочна, 
1 год.

магистър по артмениджмънт

PR НА АРТ-ОРГАНИЗАЦИИ

магистър

редовна и задочна, 
1 год.

магистър по PR
на арт-организации

АНИМАТОР ИЗКУСТВО
В ТУРИЗМА

магистър

редовна и задочна, 
1 год.

магистър аниматор изкуство

Факултет “Изобразителни изкуства”

Специалност

ОКС

форма и време на обучение

придобиване на
квалификация

ПЕДАГОГИКА НА 
ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

бакалавър

редовна,
4 год.

учител по
изобразително изкуство

магистър

редовна, 
1.5 год.

магистър - педагог по
изобразително изкуство

СЦЕНОГРАФИЯ

бакалавър

редовна,
4 год.

сценограф

магистър

редовна, 
1,5 год.

магистър - сценограф

ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС

бакалавър

редовна, 
4 год.

бакалавър по
църковна живопис

магистър

редовна,
1 и 1,5 год.

магистър по
църковна живопис

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО

бакалавър

редовна, 
4 год.

дизайнер на облеклото

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И
ФОТОГРАФИЯ

бакалавър

редовна, 
4 год.

графичен дизайнер

ФОТОГРАФИЯ

магистър

редовна, 
1 и 2 год.

магистър по фотография

ГРАФИКА

магистър

редовна, 
2 год.

магистър по графика

ЖИВОПИС

магистър

редовна, 
1,5 год.

магистър по живопис

СКУЛПТУРА

магистър

редовна, 
1,5 год.

магистър по скулптура

КОСТЮМ И МОДА

магистър

редовна, 
1,5 год.

магистър по костюм и мода

МУЛТИМЕДИЯ И
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

магистър

редовна, 
1,5 год.

дизайнер - мултимедия 
и виртуална реалност

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

магистър

редовна, 
1 и 1,5 год.

магистър по графичен дизайн

 

Програмите за кандидатстудентските изпити са публикувани в 
“Справочник за кандидат–студенти 2014/2015"
който може да бъде изтеглен в електронен вариант от следния линк:

Справочник за кандидат-студенти 2015/2016

 За всички въпроси и допълнителни сведения относно 
кандидат-студентските изпити в АМТИИ

тел. 032/ 601 444; 628 312

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :