Професионална гимназия по туризъм, Бургас

(52 reviews)

Професионална гимназия по туризъм „Проф. Д-р Асен Златаров”гр. Бургас разполага с богата учебна база- модерни кухни, учебни фурни, кабинети по сервиране, кабинет хотелска рецепция, компютърни зали, физкултурен салон и библиотека. Учебните занятия се осъществявят от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит. 


ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017г. ГИМНАЗИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИЕМ В СПЕЦИАЛНОСТИ: 


СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС  
Организация на обслужването в хотелиерството - 1 паралелка с английски език;
Организация на хотелиерството - 1 паралелка с немски език;
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение - 1 паралелка с английски език;
Кетъринг -1 паралелка с немски език;  
Организация на туризма и свободното време - 1 паралелка с руски език;
Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия -  1 паралелка с английски език.  

Приемът на ученици се извършва чрез полагане приемни изпити по:
 Бълг. език и литература и Математика Балообразуващи предмети
 География  и История
Балът за класиране се образува като сбор от оценката от изпита по БЕЛ, утроената оценка от изпита по математика и оценките по двата балообразуващи предмета- география и история от удостоверението за завършен VІІ клас.   

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС  
Производство на кулинарни изделия и напитки  ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Производство на кулинарни изделия и напитки – 2 паралелки
Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия- 1 паралелка  
НОВО! За учебната 2016/2017 година ПГТ ще осъшествява прием след VIII клас и за паралелка дуално обучение (обучение чрез работа) по специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки» , професия ГОТВАЧ.  Обучението ще се осъществява с подкрепата на  БЪЛГАРСКО- ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА за дуално обучение. При този вид обучение практиката на обучаемите се извършва изцяло в реални работни условия, за което работодателят заплаща на ученика 90% от МРЗ за страната.  

Приемът на ученици след завършен VIII клас се осъществява  с конкурс по документи.
Балът за класиране се образува като сбор от утроената оценка по Български език и литература и оценките по математика и химия от свидетелството за завършено основно образование. След успешно завършен XII клас и положени държавни зрелостни изпити, всички ученици придобиват средно образование, а след положени държавни изпити по теория и практика на специалността придобиват трета и втора степен на професионална квалификация.   

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :