Евро Старс ООД - Монтаж на машини и съоръжения, Русе

(40 reviews)

Създадено през 1993г.,Евро Старс ООД се занимава с доставка и монтаж на машини и съоръжения в промишлеността и енергетиката и изграждане на промишлени и енергийни инсталации. От тогава до сега фирмата се е специализирала в:

  • Заготовка и монтаж на продуктови тръбопроводи на промишлени и енергийни инсталации;
  • Изграждане на стоманени конструкции;
  • Монтаж  на оборудване - реактори, пещи, топлообменници и други съдове;
  • Монтаж на машини- помпи, компресори, вентилатори,турбини и др;
  • Бластиране и нанасяне на специални дебелослойни антикорозионни покрития;
  • Изграждане на електрически инсталации и подстанции за промишлени съоръжения;
  • Монтаж на КИП и А.

Наши основни клиенти в тази сфера на дейност са АЕЦ Козлодуй ЕАД, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, Контур Глобал Марица изток 3 АД, AES Марица изток 1 АД, Лукойл Нефтофим Бургас, Свилоцел ЕАД, Мантюпе и др.

От 1996 г. Евро Старс ООД е генерален представител на “Taprogge” Gmbh в България. Ние, като оторизиран представител на фирмата доставяме, инталираме и поддържаме на територията на България филтърни системи за техническа вода, топкоочистващи инсталации и консумативите за тях.

Дружеството е специализирано и в нанасянето на специални защитни антикорозионни покрития с цел подобряване на условията за експлоатация на съоръженията. За изпълнението на тези дейности фирмата разполага с необходимите машини, оборудване и постоянен висококвалифициран персонал от инженери, заварчици и монтажници.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :