Национална академия за театрално и филмово изкуство - НАТФИЗ, София

(75 reviews)

НАТФИЗ се утвърждава като уникален учебен, творчески и научен център с висок национален и международен престиж. Показателен е устойчивият интерес към специалностите в НАТФИЗ, в условията на бързо нарастваща конкуренция на пазара на образователни услуги. Международното сътрудничество на всички нива на артистичен и академичен обмен винаги е било сред водещите приоритети на НАТФИЗ. Изключителните постижения на завършилите НАТФИЗ се доказват от годишните им участия в много национални и международни студентски и професионални фестивали, ателиета, семинари, конгреси, конференции и симпозиуми. НАТФИЗ участва активно в много международни проекти в областта на театралното и филмовото изкуство, както и в областта на образованието по изкуствата. От 1982 г. НАТФИЗ е пълноправен член на СИЛЕКТ (Международната асоциация на филмовите и телевизионните училища), а от 1990 г. е пълноправен член на ЕЛИА – Европейската лига на институтите по изкуства. От 2008 г. Академията е член -учредител на Международната асоциация на театралните училища към UNESCO - ITI. НАТФИЗ е също член на УНИМА (Международната асоциация на училищата за куклен театър). Установени са дългосрочни контакти с университети и академии по изкуствата в целия свят и ползотворни партньорства в проекти, развиващи се по различни образователни програми, между които ТЕМПУС, ЕРАЗМУС, СОКРАТ и други.

Академията разполага със солидна и добре оборудвана материално-техническа база: Учебен драматичен театър, три камерни сцени, Учебен куклен театър, Учебен аудио-визуален комплекс с Кино и видео зали (голяма – 50 места и малка – 12 места. Учебна киностудия, Учебен телевизионен център, Дигитален мултимедиен център, Академична библиотека и архив, зали за танци, модерни аудитории, студия, лаборатории и разнообразие от високо професионални ателиета, които допълват имиджа й на място, където професионализмът може да бъде овладян.
В социално-битов план студентите разполагат със Студентски стол и Студентско общежитие.

Образователната философия на Националната академия за театрално и филмово изкуство се основава на културния плурализъм и демократичните ценности на гражданското общество. Академията съблюдава политика на недискриминация по расов, религиозен, етнически и др. признаци, както и при случаи на физически увреждания и заболявания, стига те да не са противопоказни за обучение в дадената специалност.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :