АСО-МЛ EООД - Охранителна дейност

(6 reviews)
Прегледано - 3898 Оцени

„АСО-МЛ” EООД е фирма, специализирана в охраната и обезпечаването на сигурността на обекти собственост на физически и юридически лица на територията на цялата страна. Притежава национален лиценз от МВР с № 1404

Целта ни е да осигурим максимална сигурност на охранявания обект въз основа на взаимна коректност, висока отговорност към поетите ангажименти при изпълнение на служебните задължения. Разчитаме на постоянна комуникация с клиентите с цел непрекъснато подобряване качеството на предлаганата от нас услуга.

Фирмата извършва проектиране, изграждане, монтаж и сервизно гаранционно и извънгаранционно обслужване на технически охранителни системи, които включват:

  • монтаж на сигнално-охранителна техника (СОТ) на отделни зони и помещения, както и на сгради като цяло.
  • проектиране и монтаж на оборудване за периферна и периметрова охрана на откритите пространства около обекта.
  • проектиране и монтаж на пожароизвестителни системи(ПИС)
  • проектиране и монтаж на системи за контрол на достъп.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :