СИД 1 ООД - Окачествяване на нефто-продукти, Нови Искър

(37 reviews)

Основна дейност на "СИД 1" ООД е окачествяване на светли нефто-продукти. Лабораторията за Изпитване на Горива към "СИД 1" е оборудвана с нови съвременни апарати за изпитване на най-съществените („критични”) показатели. Методите, по които се изпитва, са съобразени с изискванията залегнали в европейските и български стандарти за качество на горивата. За извършване на изпитвателната дейност "СИД 1" разполага с високо квалифициран персонал. ИЛГ към СИД1 е АКРЕДИТИРАНА от БСА по 29 физико-химични показатели на горива по европейските и вътрешни нормативни документи! ИЛГ към СИД1 разширява обхвата на дейността си извън акредитация с изпитване на физико-химични показатели на различни видове масла.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :