Елпром-ЕТ АД - Производство на електросъоръжения, Добрич

(38 reviews)

 "Елпром-ЕТ" АД е фирма с дългогодишни традиции в проектирането и производството на електросъоръжения в един от основните отрасли на националната индустрия – Електротехника. Предприятието е със солидна производствена биография – създадено е през 1967 г. а от 1999г. е регистрирано от инж.Нигохос Хубесерян, като частно акционерно дружество. 
      Фирмата се утвърждава като инженерингова организация, която произвежда и доставя:

  • Електрически табла и Разпределителни устройства , предназначени за системата на електроразпределението, промишлено – индустриалните предприятия и строителството.
  • Комплектни Трансформаторни Подстанции бетоново панелен или моноблоков тип и традиционните метални трансформаторни подстанции.
  • Присъединителни бетонови трансформаторни подстанции подходящи за вятърни генератори.
  • Комплектни Разпределителни Уредби за присъединяване на парково изградени вятърни централи към електроразпределителната мрежа.

Дружеството е първият производител на Бетонова комплектна трансфоматорна подстанция за страната. Притежава и Сертификат за качество ISO 9001, с който гарантираме проследимостта на процесите и качеството на произведената от нас продукция.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :