Община Сухиндол

(17 reviews)
Прегледано - 3879 Оцени

Територията на община Сухиндол е разположена в Централна Северна България, заема западната част на област Велико Търново, Северен Централен район за планиране. Общата и площ е 157,55 кв.км. На територията на общината, заедно с общинския център, има общо шест селища: гр.Сухиндол, с.Горско Калугерово, с.Горско Косово, с.Бяла Река, с.Коевци и с.Красно Градище. Общината граничи с общините - Павликени, Левски, Летница и Севлиево.
 


История

Първите данни за съществуването на населено място по земите на днешния Сухиндол датират от епохата на Неолита, според археолозите от великотърновския исторически музей. Сухиндол се оформя като лозаро-винарско средище още през древността, свидетелство за което е откритата по тези земи /местността Сопот/ плоча от началото на нашето хилядолетие, на която са изобразени Херакъл и Дионис като измежду постоянните атрибути на Дионис присъстват и гроздове, увити около главата му.
gravyura_ot_feliks_kanic_posetil_suhindol_prez_1871god_.jpg 

За първи път писмен белег за съществуването и названието на селището се среща в един турски регистър от края на 15в., където името му е записано „СУХЕНДОЛ”. 

Известният австрийски етнограф, художник и пътешественик Феликс Каниц посещава Сухиндол през 1871г. като го нарича „СЮШЮНДОЛ”; „СЮГЮНДОЛ”; „ЗЮЧЮНДОЛ”; „ЮЧЧЮНДОЛ” и „СУХИНДОЛ”. 

Опит за обяснение на произхода на името прави ученият Никола Мънков, търсейки етимологията му в сухия дол, разделящ селото на две. Името претърпява много морфологични и словообразувателни промени, докато се получи формата „СУХИНДОЛ”.  

Данните за образованието и културата по тези земи датират от далечната 1770г., тогава е открито килийното училище.  

През 1870г. са открити училище за възрастни и светско училище. През същата година белочерковския учител Васил Неделчев основава в селото читалище, което Отец Матей Преображенски – Миткалото кръщава „ТРЕЗВЕНОСТ”. През 30-те години на 20в. В читалищния салон се играят много  пиеси и оперети, а след края на Втората Световна война до обявяването на Сухиндол за град /декември 1970г./ местната библиотека е най-голямата селска читалищна библиотека в страната.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :