ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ ООД - Електрически системи, София

(3 reviews)

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ извършва проучвателна, проектантска, консултантска и супервайзорска дейност за всякакво електрическо оборудване и системи, включително реконструкция и модернизация на съществуващо такова в областта на:  

  • Производството, разпределението и потреблението на електроенергия:  

• Собствени нужди на АЕЦ, ТЕЦ, топлофикационни, газови и дизелови централи.  
• Главни разпределителни уредби /ГРУ/ 6, 10 и 20 кV към електрическите централи  
• Присъединяване на генератори от всякаква мощност и напрежение към енергосистемата  
• ОРУ 110, 220, 400 и 750 кV за връзка на ел. централи към енергосистемата  
• Повишаващи и понижаващи подстанции 6, 10, 20, 110, 220, 400 и 750 кV в енергосистемата  
• Дизел генераторни станции за резервно електрозахранване  
• Системи за захранване с постоянен ток /акумулаторни батерии, табла и др./  
• Системи за надеждно електрозахранване  
• Системи за непрекъсваемо електрозахранване /UPS/  
• Системи за управление, сигнализация, блокировки автоматика и релейни защити на всякакви електрически съоръжения за напрежение от 380/220 V до 750 кV  
• Фотоволтаични централи  

  • Промишленост :  

• Цялостна електрическа част на всякакви промишлени обекти  

  • Транспорт и съобщения:  

• Токоизправителни подстанции за нуждите на електрическия транспорт  
• Електрозахранващи системи за нуждите на съобщенията  

  • Гражданското строителство:  

• Електрозахранване на граждански обекти, вътрешни и външни ел. инсталации
 

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :