МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП АД - Управление на инвестиционни проекти

(3 reviews)

"МИКС КОНСУЛТИНГ ГРУП" АД e специализирано в УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (Проект мениджмънт) чрез предоставяне на инженер - консултантски услуги в ПРОЕКТИРАНЕТО и СТРОИТЕЛСТВОТО съобразно принципите на ФИДИК (www.fidic.org - FIDIC: International Federation of Consulting Engineers). 

Дружеството се представлява от изпълнителния му директор инж.Румен Георгиев Хорев, който през 2006 г. успешно преминава курс на обучение по Управление на строителни обекти по договорните условия на ФИДИК (Червената книга). Фирмата разполага с висококвалифицирани специалисти (архитекти, инженери и икономисти), притежаващи нужния ценз и техническа правоспособност. Двата фирмени офиса - в гр. Пловдив и гр. София - покриват съответно Южна България с център гр. Пловдив и Северна и Западна България с център гр. София. Те разполагат с нужното техническо и мобилно оборудване за качествено предоставяне на горепосочените услуги.

 

Услуги

 

A. Изготвяне на ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ на инвестиционния Проект със съществените изисквания към строежите и НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

B. РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТА

II. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ при БЮДЖЕТИРАНЕТО

III. ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ по време на СТРОИТЕЛСТВОТО

IV. Отчет за извършените ИНЖЕНЕР-КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

C. Консултиране и разработване на ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ за Безвъзмездно финансиране

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :