120 Основно Училище Г.Ст.Раковски, гр.София

(40 reviews)

Училището е разположено в двуетажна монолитна сграда с централно отопление. Разполага с просторни класни стаи и кабинети, 2 компютърни кабинета, библиотека, зоостая, бюфет и столова, физкултурен салон, футболно и баскетболно игрище, а училищният двор е парк с цветни алеи и вековни дървета, огласяни от звънкия смях на децата.

По повод 110 годишнината, училището получи дарение от Американското Консулство - компютри и техническо оборудване. Изработен е красив стенопис, свързан с живота и делото на патрона на училището - Г. С. Раковски. Опитни високо квалифицирани преподаватели дават много добра общообразователна подготовка и предоставят възможност за максимална изява и развитие на потенциала на всяко дете.

В 120 ОУ освен основните предмети, от първи клас се изучават като задължително избираема подготовка английски език и изобразително изкуство, а от 5 клас-немски и руски език като втори чужд език. Има и свободноизбираема подготовка по информатика, приложно и изящно изкуство, екология, български език и литература, вокална група. В училището работи журналистически пресцентър и се издава училищен вестник. Сътрудничеството с Центъра за работа с деца, намиращ се в двора на училището, осигурява разнообразни форми за творческа изява и осмисляне на свободното време на учениците.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :