МЕД - РАЛ - Акушеро-гинекологичен център, София

(30 reviews)

Медицински център МЕД - РАЛ е регистриран през 1996 година. Правоприемник е на център за съвременна акушеро - гинекологична помощ и представлява едно от първите изцяло частни здравни заведения в столицата.

Основната цел на медицинския център от създаването му до момента е да предоставя възможно най-съвременни и модерни диагностични методи на изследване, приложени максимално бързо, така че пациентките да не губят излишно време. Всички прегледи се извършват след предварително записване.

Центърът разполага с един от първите 3D ултразвукови апарати не само в България, но и в Европа.

 

УСЛУГИ


АКУШЕРСТВО

 • Диагностика на ранна бременност / още от първите седмици на нейното съществуване /, както и на усложненията й.
 • проследяване на бременността / по смисъла на женска консултация /.
 • Диагноза и лечение на истмико - цервикална недостатъчност.
 • лечение на спонтанни аборти.
 • Наблюдение и лечение на пациентки с високо-рискова бременност.
 • Ултразвукова оценка на анатомията на плода, както и на вродените анатомични аномалии чрез използване на 2D, 3D/4D и Doppler ултразвукова техника.
 • Ранен ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии в 11-14 г.с. чрез определяне на лицевия череп на плода - дължина на носната кост и фронто - максиларен ъгъл.
 • Стандартен ултразвуков скрининг за хромозомни аномалии в 16-22 г.с. чрез максимално подробна цялостна оценка на анатомията на плода.
 • Ултразвукова оценка на растежа и развитието на плода и оценка на темпото преди раждане.
 • Функционална оценка на феталното благополучие чрез Doppler УЗ изследване на майчиното кръвоснабдяване и това на пъпната връв.
 • Електрофизиологична оценка на състоянието на плода чрез кардиотокографски запис на детските сърдечни тонове.
 • В последния / X m.l. / от бременността изграждане на становище за начина на раждане и програмирането му.
 • Микроскопска диагностика на влагалищно съдържимо – нативен и траен / оцветен по Грам / препарат при остри бактериални инфекции.
 • Микробиологична диагностика на влагалищно съдържимо при хронични и хронично - рецидивиращи вагинални инфекции.
 • Консултиране относно необходимостта от лечение и планиране възникването на бременност с основната цел тя да е успешна при всички жени, които желаят това и особено при тези със спонтанен аборт/аборти в миналото.


ГИНЕКОЛОГИЯ

 • Гинекологични прегледи, консултации и допълнителни изследвания при всички гинекологични заболявания.
 • Профилактика на рака на маточната шийка.
 • Цитодиагностика на предраковите измененията маточната шийка.
 • Колпоскопия и видеоколпоскопия.
 • Биопсия - хистологична диагностика на измененията на маточната шийка.
 • Диатермокоагулационни техники за лечение на леките и среднотежки форми на цервикални лезии.
 • LEEP - съвременна, модерна и органосъхраняваща техника за лечение на тежките форми на цервикални лезии.
 • Ултразвукова диагностика на малкия таз и аднексиални формации / кисти, тумори, извънматочна бременност /.
 • Диагностика и лечение на HPV инфекции.
 • Диагностика и лечение на менструалните нарушения в различните възрастови групи при жената / пубертетно - юношеска, репродуктивна, климактериум, менопауза /.
 • Репродуктивни неблагополучия в съпружеската двойка - стерилитет.
 • Системна и други видове хормонална контрацепция, хормонозаместително терапия.

Ключови думи

Оцени тази фирма

Вашата оценка :