Професионална гимназия по електротехника и автоматика, София

(1 reviews)

Професионална гимназия по електротехника и автоматика (ПГЕА) е училище с дългогодишна история и традиции в обучението на професионални кадри от областта на електротехниката, автоматиката, компютърните системи и програмирането. В гимназията се обучават ученици от седми до дванадесети клас.
                                               
pgea

През 1951 г. се основава техникум за подготовка на техници по силни и слаби токове „Сергей Миронович Киров“ с директор инж. Иван Алексиев. През 1963 г. техникум „Киров“ получава нова сграда с над 75 помещения, физкултурен салон и работилници. През 1976 г. в училището се откриват класове по автоматизация и роботика.

През 2000 г. по инициатива на училищното настоятелство започва модернизация на училището. Изграждат се фонетичен кабинет, видеозала, лаборатория по физика, компютърни кабинети, фитнес зала, лаборатории по автоматизация и роботика, мултимедиен кабинет за специалността „Електрически централи и мрежи“, кабинет по роботика. През 2002 г. училището се преименува на Професионална гимназия по електротехника и автоматика. През 2005 г. се въвежда новата специалност „Компютърна техника и технологии“, на следващата 2006 г. — специалност „Компютърни мрежи“, през 2008 г. — специалностите „Системно програмиране“ и „Програмно осигуряване“, а през 2013 г. — специалност „Икономическа информатика“.

Директор на ПГЕА от 1991 г. е инж. Красимир Николов.

Ключови думи

Галерия

Оцени тази фирма

Вашата оценка :